170 document(en) met "Ballet van" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


"Infante": hard, precies en meer dan levensgroot • 29 april 1991
oriëntaalse motieven is absoluut gigantisch in verhouding tot de minieme ruimte die de dansers in beslag nemen op de scène; maar het staalt ook los van wat de dansers doen: de dans verandert niet wezenlijk van...tegenstelling tot het mega-beeld van de video zie je in de dans mensen die heel dicht op elkaar betrokken zijn, en Lock spreekt zelfs van situaties die vergelijkbaar zijn met het koppen-tegen-elkaar...Het is een intimiteit die nagenoeg zuiver lichamelijk is; de nabijheid van de dansers wordt voortdurend getekend door een enorme precisie, een voortdurende gekontroleerde botsing van lichaamsenergie

De "minimalistische" choreografie van Lucinda Childs • 8 oktober 1991
Tussen 1968 en 1973 trad Childs nauwelijks op: ze studeerde klassiek ballet, gaf les en dacht na over de problemen van herkenning en waarneming bij dans...Toch blijft de basis van haar werk het onderzoek naar de waarneming, al gebeurt dat voortaan door manipulatie van de dansstructuren zelf...Deze gigantische productie van een uur op muziek van John Adams met een bijzondere scènestructuur in twee platforms van Frank Gehry en een verbluffende verlichting van Beverly Emmons met 400 (!) spots

Bevalligheid en kitsch • 25 oktober 1991
zweem van volksdansen (het heftig heen en weer zwieren over de ruimte in de openingsdans) of zelfs jazz-ballet kan zien (een duet halverwege de voorstelling). Tussendoor zijn er "grondsekties" waarin de...Dat Stuarts werk ver van evident is, wordt ten overvloede gedemonstreerd door een andere voorstelling op Klapstuk 91, Kamer op het meer (over karmijnrood in poeders van goud) van Rosette De Herdt...Maar het paradoksale is, dat de uitgebreide aandacht die toegespitst is op het belangrijk maken van elk gebaar, verloren gaat voor het tot spreken brengen van het lichaam zelf

Royaal Lyrisch • 1 januari 1992
De stijl van Fabian Galama en Mat Voorter verschilt ook aanzienlijk van die van de eerste prins...Ofwel wordt ze als een voddebaal heen en weer geslingerd tussen de prinsen (een van de meest spectaculaire momenten van de voorstelling is die waarin ze bija uiteengerukt wordt door twee van hen...Op een merkwaardige manier blijft de prinses dus met een half been in de sprookjeswereld hangen, behalve dat ene moment waarop ze, moegetergd van het gezeul, met martiale hauwen de drie prinsen van

Titanic negentiende-eeuws, Wagneriaans totaalspektakel • 7 maart 1992
CHARLEROI -- Titanic, de nieuwste konstruktie van het ensemble van Plan K, onder leiding van Frédéric Flamand, werd in de steigers gehesen met de hulp van Ars Musica '92 en de Biennale Charleroi...Je zit voortdurend te denken aan tableaux vivants of gewoon aan frivool ballet (frivool, om de onortodoxe dansgrammatika dan). Oogstrelend is vooral het decor van Fabrizio Plessi in de ruimte van een...het laatste deel van de voorstelling wordt de moraal van het verhaal ten tonele gebracht, alweer met mooie objekten van Plessi

Intrigerende momenten in flauw verhaal • 23 mei 1992
Vreemd genoeg is wellicht niet die duidelijkheid, maar de briljante en bizarre bewegingstechniek, en meer algemeen het geraffineerde estetisme van de voorstelling de oorzaak van de grote impact ervan...En ook de dans heeft een potentieel aan betekenaars van de ervaring van het lichaam die de "inhoud" van de voorstelling ver te buiten gaat...Nog te zien vanavond in Brussel, in de studio van het Kaaitheater, Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83

Ballet zonder blad voor de mond: "Limb's... • 24 april 1993
Verschuiving Met Balanchine heeft Forsythe gemeen dat hij de posities en figuren van het klassieke ballet gebruikt, maar de snelheid en de virtuositeit ervan tot ongekende hoogten voert...Met de nodige kwade wil kan je natuurlijk bedenken dat deze vreemde Amerikaan met dat soort truuks het ei van Columbus gevonden heeft: je schudt het ingedommelde ballet-publiek wakker door de...Ballett Frankfurt met twee koreografieën van Forsythe en één van Fabre, nog tot 2 mei in Stadsschouwburg, Antwerpen

Jan Fabre vat zichzelf samen in jongste... • 26 april 1993
Klassiek ballet als een marteling, niet als een uitdrukking van het menselijke, maar van een ordening waaraan de danser onderworpen is. Pirouette De griezelige perfektie waarmee de dansers...Dat deze nachtelijke chaos het meisje vooraan niet vreemd is, blijkt als ze ter afsluiting van het tweede deel een liedje van The Doors zingt en danst, De beheersing die ze verwerft over de...Het derde deel, dat de perfekte pendant is van het eerste deel, maar slechts met één danseres, en Els Deceukelier terug vooraan, rondt de onverbiddelijke gang van deze wereld af

Ballett Frankfurt ongrijpbaar tussen sneeuwvlokjes • 3 mei 1993
Twee apeschedels flankeren op de voorste rand van de scène het bordje "THE". Het virtuoos ballet dat de dansers neerzetten tussen deze twee punten lijkt wel een spel...Ook de pracht van het klassiek ballet, met zijn schijnbaar onaantastbare kodes, is onderworpen aan die ijzeren wet...naar psychologisch interpreteerbare scenario's, zonder enige sensualiteit, in de vreemdste vormen van lichamelijke uitdrukking waar je nauwelijks nog de ideale proporties, het ideale van ballet en dans

Fabre toont sadistisch universum: Koreografie verwijst naar... • 1 oktober 1993
BRUSSEL -- Da un' altra faccia del tempo -- aan de andere zijde van de tijd -- heet de nieuwe koreografie van Jan Fabre, en die titel van op een wel heel pertinente manier de ervaring samen die je...Het scènebeeld is hetzelfde als dat van het middendeel van The Sound of One Hand Clapping, dat Fabre maakte voor Ballet Frankfurt...Marc Van Overmeir en Els Deceukelier, ingestreken met pek en veren (het teken van uitstoting dat ze vrijwillig aannemen), worden de uil die de metgezel is van de jongen in zijn tocht

Klapstuk gaat tweemaal op zoek naar onverwachte... • 14 oktober 1993
LEUVEN -- De eerste "dansante" avond van Klapstuk '93 prezenteerde het Ballet C. de la B. van Alain Platel en de Europese première van Spread your wings (you clumsy elephant) van Iztok Kovac met zijn...Met de regelmaat van de klok breken ook kleine schermutselingen uit tussen verschillende dansers, die steevast aanleiding geven tot een ommezwaai in de opbouw van de dans...De suggestie van bevrijding die van deze scènes uitgaat wordt als het ware in het verdere verloop van de voorstelling gekonkretizeerd in de hommage aan Zorns kompositietechniek

Gallotta roept wondere wereld op • 12 maart 1994
Door de grote complexiteit van de architektuur van de voorstelling, moet dat een ware heksentoer geweest zijn...Flikkerende lichten tegen de achtergrond van het witte decor kondigen het begin aan van een onzekere en spannende reis door de onteltbare mogelijkheden van een grote scène met dertien dansers...De opbouw van de voorstelling staat trouwens in zijn geheel in een paradoksale verhouding tot de hele danstraditie, moderne dans zowel als klassiek ballet

Flauwe Pulcinella van Michèle-Anne De Mey • 27 april 1994
CHARLEROI -- Pulcinella, een ballet op muziek van Stravinsky, werd voor het eerst opgevoerd in Diaghilevs "Ballets russes", in een scenografie van niemand minder dan Pablo Picasso...ballet-traditie van het begin van deze eeuw als de "commedia". De ingezette middelen zijn enorm: een somptueus decor, twaalf dansers, drie zangers, een pianist en het hele orkest van Bretagne onder leiding...De opwinding en verbazing over ongekende variaties en aankledingen van een bekende figuur, het waarmerk van een echt goed gekoreografeerd ballet, blijven uit

Teatrale effekten bij De Beweeging • 9 juni 1994
De tweede sluit erg dicht aan bij klassiek ballet, door de lust die de dansers tentoonspreiden in het maken van bevallige bewegingskompositities...Het motto van de voorstelling luidt: "In de onmetelijke monotonie van de ruimte verdrinkt de tijd, beweging van punt tot punt is geen beweging meer, en waar geen beweging is, daar is geen tijd...als dat van Bausch, het Cullberg Ballet of de Mark Morris Dance Company

Forum voor jonge koreografen in feeëriek parklandschap • 26 augustus 1994
Sporen van klassiek ballet, tai chi of aikido, bio-energetika en moderne dans lopen kriskras door elkaar, zelfs binnen het oeuvre van één artiest...Vruchten hiervan waren de samenwerking tussen Bert Van Gorp en Sean Tuan John voor twee koreografieën, of de produktie-opdracht die de Britse Fiona Wright voor Jonah kreeg van Vienna Acts...De lokatie van het forum is ronduit feeëriek: een campus rond een middeleeuwse hal in een van die prachtige parklandschappen waar de Engelsen het patent op lijken te hebben

Hommage aan de "Ballets russes" : Preljocaj... • 27 oktober 1994
Nu valt het ook op dat de sfeer aan haar kant van de scène, waar de muziek onderbroken wordt door geluiden van lekkende goten, het licht schaars is, ver verwijderd is van de droomwereld in de doos...Preljocaj geeft met zijn ontdubbeling van droomster en droom een charmante, licht ironische interpretatie van het droomverhaaltje van het oorspronkelijke ballet...Kubisme Ook Noces, versie Preljocaj, is een geslaagde herinterpretatie van het oorspronkelijke gegeven van Stravinsky en Nijinsky: een voorstelling van het ritueel van een boerenbruiloft

Onbestemde gevoelens in hotel-lobby en lege flat • 13 januari 1995
BRUSSEL -- In Hall de nuit en Le déménagement, twee teaterstukken van kineaste Chantal Akerman, treffen we personages aan in onbestemde ruimtes: de lobby van een hotel en een leeg appartement...De Nachthal treffen we de jonge Algerijnse portier Teufik (Abdembi Azzouzi) en het meisje Sophie (Circé). Onder de onverschillige blik van drie oudere leden van het hotelpersoneel, de poetsvrouw...Op de achtergrond voeren de drie andere personages ondertussen een klein ballet van onbenullige handelingen op: het cliché ten voeten uit van de vaag-trieste sfeer van een verlaten toneel zoals alleen

Baervoets' modernisme oogt heel klassiek • 10 februari 1995
De precisie van Enid Gill, de bevalligheid van Natalie Mc Donnell, de zelfbewuste, meer afgemeten passen van Rosa Hermans, vullen het schema totaal anders in. Als er drie andere dansers stonden, had...Ik heb het gevoel dat Baervoets hier voor eigen rekening het princiep van het klassieke aan het herwaarderen is. De voorstelling werkt als klassicistische architektuur of klassiek ballet...Ik denk dat Alexander Baervoets met Blauw onbewust en los van de dogma's van het klassieke ballet, hetzelfde denkspoor volgt: maak een sterke architektuur, en er zal ruimte ontstaan om de dansers te

Jan Fabre worstelt niet ballet : Nieuwe... • 14 februari 1995
Het was Wayne Eagling, artistiek direkteur van het Nationale Ballet, die hem uitnodigde om dit werk, op muziek van de Poolse komponist Eugeniusz Knapik, voor zijn gezelschap te maken...Emio Greco, die hier een stervend dier speelt, blijkt ondanks zijn indrukwekkende présence niet in staat de vlakheid van de uitvoering van het corps de ballet te doen vergeten...De transformatie van het ballet tot een volstrekt nieuwe vorm, die van Da un'altra faccia... zo'n belevenis maakte, mislukt hier: het is het corps de ballet dat zijn regels oplegt, en het ballet noch

Papa Tarahumara in wonderland • 7 april 1995
De voortdurende kostuumwisselingen zetten het grillige verloop van het stuk nog meer in de verf...De lichtheid ervan is die van een wereld die niet gebonden is aan zwaarte en verschil, bij voorbeeld van geslacht, maar oneindige transformaties van abstrakte vormen toelaat...Los van het puur vormelijke opbouwen van beelden ontbreekt het ze aan richting, spanning