96 document(en) met "De Schrijver" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Hoogst vermakelijk alkohol-delirium: "De eeuwige fietser" van... • 25 januari 1989
Aat Ceelen bewerkte O'Briens stuk voor teater en neemt zelf de rol van de alcoholicus-schrijver waar...het type van de politieagent, de timing van de voorstelling en niet in het minst de scenografie van Pat Van Hemelrijck, die zelf ook de rol van politie-agent waarneemt...De ondersteuning van zijn zang door de drie agenten als een gedateerd mannenkoortje van dertig jaar geleden, zet de licht ironische, maar ook lichtjes weemoedige toon -- heimwee naar de tijd waarin

Avant-garde op een zijspoor: "On wings of... • 12 april 1989
Deze pijnlijke anekdote is aanleiding voor zelfreflektie van Gerrit Timmers -- schrijver van dit stuk en een van de twee akteurs, maar ook zelf beeldend kunstenaar -- over wat iemand gaande houdt als...Het konstruktivistische decor lijkt daarbij zowat model te staan zowel voor het optimisme dat de aanvang van hun schilderscarrière tekende, als voor de collage-achtige opbouw van het stuk...geloof van de twee, en de langzame neergang achteraf, de vereenzaming als de kameraden van het eerste uur elk hun eigen weg gaan

"As you like it" zoals je het... • 6 maart 1990
Frank Vercruyssen en Damiaan de Schrijver gaan zich met zichtbaar genoegen te buiten aan kinderlijk-uitgelaten, technisch wanstaltige interpretaties van klassiek ballet...Dat leidt tot het volgende: de Schrijver leest met een zekere verbazing, als voor de eerste keer, de verzen "All the world's a stage, and all the man and women merely players...". Met verbazing stel...Damiaan de Schrijver en Frank Vercruyssen hebben het nodige akteurscharisma in huis

"Sigmaringen (France)" is staaltje vakmanschap van Daniel... • 21 april 1990
Een tijdelijk stukje Frans grondgebied buiten de grenzen om "de belangen van de Franse natie te verdedigen", terwijl De Gaulle met zijn troepen al in Parijs zat...Even flakkert bij het Ardennen-offensief de hoop op dat het tij zal keren, maar na de moord op kollaboratie-leider Doriot in Frankrijk pakt iedereen zo snel mogelijk de biezen...Wat de oude premier van het regime, Laval (Gilles Segal) en de schrijver Céline (Jean-Paul Farré) al van in het begin voorzien hadden, vindt zo zijn beslag

Teater zonder teater • 3 juli 1991
faktoren, al is de opbouw inderdaad rommelig, al zijn de tema's wijdlopig en al begrijp je zowat de helft van de tekst niet, omdat die in het Spaans gezegd wordt...Een tweede tema vloeit voort uit de centrale tekst van Hemingway: "The snows of the Kilimanjaro": Tom Jansen als schrijver kondigt aan dat hij zelfmoord gaat plegen...Geen dramatische verheviging van het leven, maar een totaal ondramatische demonstratie van de veelvormigheid, de onbeslistheid ervan, ongeacht de ingrijpende beslissing tot zelfmoord waar de teksten

"De knie van de voetballer" of de... • 17 juni 1992
BRUSSEL -- De knie van de voetballer is de tweede voorstelling van het gezelschap De Parade in de reeks over "de allesvernietigende begeerte". Pier Paolo Pasolini was steeds, en tot lang na zijn...De uiteindelijke reden is dat hij in woord en daad de begeerte in zijn meest extreme vormen aan de stelde als tegenpool van de redelijke samenleving...Pasolini kon dan ook niet ontbreken in de reeks van vier toneelstukken die het gezelschap De Parade onder de titel Journalistiek Werk opzet over "de allesvernietigende begeerte". De eerste

"Kartonnen dozen" op de planken • 22 september 1992
Het verhaal draait om de liefde voor een jongen, Z., die de schrijver overviel in zijn puberteit...Na de pauze passeert zijn wedervaren met Z. de revue, en hij eindigt met het verhaal over zijn afscheid van Z. De manier waarop Lanoye de tekst zelf ensceneert, is vooral leuk omdat hij de...sentimentaliteit en patetiek, maar ook de echte ontroering, vaak ironisch en grotesk beschreven, door zijn druk gestikuleren en de smartlap-kwaliteit van de liedjes nog meer in de verf zet

Prettige koreografie van Erik De Kuyper • 24 september 1992
ANTWERPEN -- Met Echte clichés is de schrijver Eric De Kuyper inzake dans en koreografie aan zijn proefstuk toe...De meest evidente betekenislaag (al zal de maker wellicht wit wegtrekken bij dit woord) is de fantastiek en heimelijke erotiek die uitgaat van de voorstellingen van het dagelijkse leven in de...zijn opzet wordt De Kuyper uitstekend gediend door de vijf danseressen en de ene danser van "Het Concern". Zij wassen, koken en dweilen zichtbaar uitgelaten op de muziek van Tsjaikovsky, die hier

Guy Cassiers tussen kunst en schijnwereld: "Het... • 16 januari 1993
De titel van de voorstelling verwijst naar een stuk van Oscar Wilde, waarin hij de gedachte dat de kunst een afbeelding van de wereld is, omkeert...Cascando van Samuel Beckett bestaat die werkelijkheid alleen maar uit stemmen in het hoofd van de schrijver...Arends en "De overlevende" uit De wereld in 10 1/2 hoofdstukken van Julian Barnes is de tragiek ook expliciet aanwezig, maar nu omdat beide teksten nagenoeg het verhaal van een psychose zijn

Waanzin in eetzaal van "grand hotel" • 21 januari 1993
De argeloze schrijver, Philippe Ceulemans, die op dat ogenblik de zaal betreedt, zal die vermetelheid bezuren, zo blijkt...Ceulemans staat duidelijk model voor de reiziger-schrijver die ervaringen wil uitwisselen met de mensen die hij ontmoet...Een tweede tema dat gaandeweg in de voorstelling sluipt, is hoe de privé-fantazie, de neiging om de werkelijkheid naar de eigen hand te zetten in de verbeelding, elke kommunikatie hoe dan ook

"De Vere" niet te missen voor wie... • 26 maart 1993
Kortom, op een heel extreme manier wordt hier komaf gemaakt met de idylle van de akteur en zijn personage, en met de illuzie van het teater als een verhevigde vorm van leven...Op zijn manier geldt hier het motto: "het is plezant en je kan er nog wat opsteken ook". Geen ideologische, "zuivere" tekstbenadering, maar nu en dan een grol voor Damiaan De Schrijver of Maureen...Tussen de opbouw van de grappen in Slissen en César en die in Kleur is alles ligt niet zo'n groot verschil, maar het effekt is bij Decorte verwoestend voor de taal en de personages die ermee tot leven

"Exiles" een verhaal van wanhoop en wellust:... • 12 november 1993
Die ballingschap heeft, zo wordt duidelijk, alles te maken met de weigering van de schrijver om zich te onderwerpen aan enige band met zijn familie, met de moraal, met zijn land...Met kleine hints in de regie wordt deze werkelijkheid, dat we het hele verhaal eigenlijk vanuit het hoofd van de schrijver, als een constructie van de schrijver, kunnen zien aangegeven...Josse De Pauw, als de schrijver die ook de plot van het echte leven -- de ontrouw van zijn geliefde Bertha en het verraad van zijn vriend Robert -- volledig manipuleert herken je de man en de

Amerikaanse Droom op zijn Vlaams • 10 december 1993
LEUVEN -- Reeds een schrijver als Alexis Tocuqeville beschreef de vreemde gevolgen van het democratisch ideaal van de Amerikaanse droom: de burgers van deze ideale samenleving bleken zich nauwelijks...De bewerking van Paul Bogaert en Peter Vandenbempt is vooral een hertaling naar een bijna-deftig Brussels Vlaams; mommy eist geen genoegdoening in de winkel, maar "satisfactie". Het opzet van de...de verre diepte zie je gedurende het hele stuk een video-opname vanuit een bestelwagen (van de "vanman") van de straten van de stad waar het stuk speelt

Stan speelt politieke Ibsen in een rap-stijl • 7 februari 1994
Als dokter Stockman dan op een meeting de gemakzucht en lafheid waarmee pers, publiek en overheid zich achter orde, gezag en de "publieke opinie" verschuilen, aan de kaak stelt, is het hek van de dam...De inleving en het begrip van de kijker voor de psychologie van de protagonisten worden dan geprikkeld...De verve waarmee Damiaan De Schrijver zich uitput in een onwaarschijnlijk grappige, en behoorlijk platvloerse interpretatie van het zelfingenomen, gierig, afgunstig en korrupt driftkikkertje dat de

Simpele verkeersregels : De eigenzinnige benadering van... • 21 april 1994
Stop thinking about names". De oorspronkelijke kern, met Frank Vercruyssen, Damiaan De Schrijver, Waas Gramser en Yolente De Keersmaeker werd geleidelijk uitgebreid met Sara de Roo, Kris Van Trier...Matthias De Koning was de eerste die de aandacht voor de tekst, en niet de personage-opbouw, de expressie of het koncept, als belangrijkste gegeven vooropstelde...Bij toneelspelen komt het er niet op aan "de kasteelromans" te spelen, dat wil zegggen, het verhaaltje te verduidelijken, vindt Damiaan de Schrijver

De erotiek van een pas die danspas... • 1 oktober 1994
Als je een voorstelling ter sprake wil brengen bijvoorbeeld, is het wellicht essentieel om duidelijk de aard en de opeenvolging van de bewegingen, het ruimtegebruik en de dynamiek van de dansers voor...Al is ook daar sprake van een ondefinieerbare magie, die te maken heeft met de acteur - de ene "heeft het" en de andere niet - en met de bijzondere kijk van de regisseur of de scenograaf op een tekst...De klemtonen bij het zetten van een voet, de bewust gekontroleerde overgave waar het zelf zich vergeet en toch demonstratief, door de expressie en de zindragende gestiek heen, in het avontuur van de

Jan Fabre worstelt niet ballet : Nieuwe... • 14 februari 1995
AMSTERDAM -- Wie dezer dagen door Nederland reist ontkomt niet aan de aanwezigheid van de Vlaamse beeldende kunstenaar, teatermaker en schrijver Jan Fabre...De koreografie bereikt een grote plechtigheid en samenhang, zelfs als het volledige corps de ballet op de scène staat...De wilde chaos blijft ogen als ballet "zoals: te voorzien en te verwachten was". Ook het middendeel, dat heel sterk lijkt op de scènes uit de hel van Da un'altra faccia..., bereikt nooit de

Stan kijkt twee keer in huiskamer • 16 februari 1995
Naarmate het verhaal vordert, worden de eenvoudige schema's steeds complexer: de motieven van de personages zijn ver van zuiver, en het portret van die lieve Arthur krijgt allengs ook stevige deuken...Zonder echt in de huid van hun personage te kruipen, kan je door de weloverwogen keuze van de afstand die ze letterlijk en figuurlijk tegenover elkaar in acht nemen en het nadrukkelijke gebruik van...Karikatuur Opstand begint met een lange monoloog van de zakenman Felix (Damiaan De Schrijver), die de lof zingt van zijn vrouw Elisabeth (Mieke Verdin). Al na enkele zinnen verraadt hij zichzelf

Stan maakt pijnlijke klucht van True West • 18 februari 1995
De rivaliteit en afgunst tussen de broers wordt verscherpt door de komst van filmproducer Saul (Damiaan De Schrijver). Hij is een karikatuur van de absolute cynicus, voor wie alleen dat wat geld...Hier zie je pas goed dat het "echte" leven van Lee een opeenstapeling van tv-clichés is. Van de weeromstuit wordt Austins scenario onder de mat geveegd...Maar de banaliteit en trivialiteit van de verzuchtingen van de twee broers komt pas werkelijk goed tot uitdrukking doordat elke aktie ontbreekt

Pierre Droulers speelt met dansers en knikkers • 30 maart 1995
Na vijfentwintig jaar, toen men het toch wou wagen de keizer te ondervragen over de zin van deze onderneming, bleek hij te zijn verdwenen onder de immense hoop dode dingen...Knikkers die rollen tussen de benen van de dansers, of grote touwen die op de scène neerdalen...Dat effekt zie je telkens weer: er lijkt in de handelingen van de dansers iets te ontbreken, een of ander voorwerp dat de strakke, bijna gymnastiekachtige precisie en zelfverzekerdheid van de vreemde