1 document(en) met "Studie nr.2"


Mislukte oefening in welsprekendheid • 30 september 1993
BRUSSEL, -- Om het werk van Veerle Bakelants te kenschetsen worden, sinds zij op het internationale koreografen-concours in Groningen de tweede prijs in de wacht sleepte met haar Studie nr.2...de Hallen van Schaarbeek was ze tijdens het festival "Trans Europe Halles" te gast met een dubbelprogramma, Studie nr.2 en Compositie nr.2...Studie nr.2 heeft een zekere verdienste, maar men moet toch wel erg dringend om een aflossing van de wacht bij de koreografen verlegen zitten om het dadelijk te hebben over de "beeldende kracht en de