4 document(en) met "Thebe"


"De bacchanten" blijft bij te veel geode... • 10 maart 1987
Aan de hand van de mythe van Bacchus die terugkeert naar zijn geboortestad Thebe -- op zich al de verwerking van een historische gebeurtenis in het vroeg klassieke Griekenland -- geeft hij een...Pentheus, de kleinzoon van Kadmos en zoon van Agave, die heerser is geworden van Thebe, verzet zich tegen de verwildering die de nieuwe verering meebrengt, en weigert de nieuwe god te erkennen

Ijdelheid van woorden sterk verbeeld : Jan... • 24 september 1999
Als hij het raadsel van de sfinx ontwart, wordt hij "dentyran" van Thebe, huwt hij zijn moeder Iokaste, weduwe van de door hem vermoorde Laios, en loopt hij zo recht zijn ongeluk tegemoet

Niets wordt opgelost • 7 november 2001
vele soldaten voor de muren van Thebe...). Dat is geen toeval: de gebeurtenissen in Griekse tragedies zijn onveranderlijk catastrofaal, rampen en straffen die de mens zonder verklaring treffen...Vaak overlappen hun stemmen elkaar tot een wolk van woorden waarin het onzegbare van de slachting voor de muren van Thebe tastbaar wordt

Het vreemde van en in de cultuur • 11 mei 2002
Een vertoornde Dionysos keert er naar zijn geboortegrond Thebe terug om zijn godsdienst te vestigen en in een beweging door de eer van zijn moeder Semele te herstellen...De Thebanen geloven immers niet dat zij geslachtsgemeenschap had met Zeus, en dus evenmin dat Dionysos, de vrucht van haar schoot, een god is. Dionysos brengt de vrouwen van Thebe zo in extase dat ze