57 document(en) met "akteren" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Kritische benadering van gruwelijke spelletjes: "Madame de... • 21 januari 1989
Al is die impliciet in de tekst, een mengvorm van preciositeit (het cynisme, het reinigingsritueel) en spel-lust is wellicht te verkiezen boven het al te nadrukkelijk emotioneel-realistisch akteren

Subliem minimalisme: "Wittgenstein Incorporated" • 11 februari 1989
BRUSSEL - Als Johan Leysen de scène opkomt, denk je even dat hij zal akteren hoe Ludwig Wittgenstein les gaf, dat hij je m.a.w...Akteren Wat in deze voorstelling gebeurt, is dan ook letterlijk een soort denkoefening: "Stel, je zit in een ruimte met enkele mensen om na te denken over iets, hoe zou dat kunnen gaan, en...dit nu akteren

"Ward Comblez" door Josse de Pauw • 22 maart 1989
Een akteren waar de verrteller door zijn precisie het denken bij de kijker een voetje voor blijft versus een akteren dat met zijn overrompelende emotionaliteit je ertoe dwingt de gapende leegtes

Discordia met kritische lezing van "Oom Wanja":... • 5 juli 1989
En het is in deze regie zeker niet de bedoeling een ontluisterende lezing te geven van het stuk of tegendraads te akteren...Meer nog, het is dit effekt, die bepaalde stijl van akteren, die dit gevoel mogelijk maakt

Akteurs missen rijpheid: "Het heengaan" van Jan... • 7 juli 1989
BRUSSEL - Tien jongeren, acht meisjes en twee jongens zowat tussen 14 en 21 jaar, akteren in Het heengaan van Jan Ritsema...Maar akteren heeft een betekenis bij deze regisseur die niets te maken heeft met het gangbare "in de huid kruipen van". Het is meer iets als een verhevigde aanwezigheid...Dat kun je niet echt zeggen van de jonge mensen die hier akteren

Halvering aantal akteurs verdubbelt komisch effekt: "Private... • 15 juli 1989
Bovendien is het een aanleiding voor Eljon en Rijxman om een bijna ongehoorde uitspatting van virtuoos akteren te etaleren

Autentiek klassicisme: "Troiades" van Thierry Salmon • 3 oktober 1989
Maar de vrouwen akteren op zo'n autentieke manier dat het woord hier niet op zijn plaats is. Wat ogenschijnlijk een handicap is, het gebrek aan verhaal, blijkt tot een voordeel omgebogen: er dient

Naakte passie en machtshonger: "Morgane" van Hilde... • 19 december 1989
Het gevolg van de tekstreduktie is dat er geen ruimte meer blijft voor "grandioos" akteren, voor het brede gebaar dat drijft op konventioneel métier

Johan Leysen is goede illusionist: "Van Wagner"... • 16 januari 1990
Het onwaarschijnlijke van deze situatie staat in schril kontrast met de klaarblijkelijke bedoeling om het illusoire van het akteren tot het nulpunt terug te brengen, het gesprek te "herdoen

"As you like it" zoals je het... • 6 maart 1990
Dat sluit "inlevend" akteren van dit stuk eigenlijk uit

Blauwe Maandag Compagnie rekonstrueert Amerika 1928 • 19 april 1990
Er werd ook veel en hard aan het akteren gewerkt, de manier waarop geakteerd wordt is precies wat je zou verwachten...Als Katelijne Damen uit de bol gaat, voel je dat er iets niet klopt: dit is geen akteren, maar leentje-buur spelen, de rekonstruktie van sterke emoties aan de hand van bekende modellen, de suggestie

Het muffe van teaterspelen • 28 juni 1991
Lamers laat zich in zijn interpretatie schaamteloos gaan in het meest vettige akteren dat denkbaar is: de patetiek druipt er gewoon af, en wordt zo een pastiche van dat akteren

Dialoog met herinneringen • 14 januari 1992
Bij de Brusselse première leek het er ook op dat Hilde Wils te kampen had met plankenkoorts; haar akteren was erg gespannen, al kan dat ook liggen aan de biezondere moeilijkheden die de tekst stelt

Tasso, reis vol onverwachte wendingen • 6 maart 1992
zwaarwichtige antwoord op wat gebeurt, maar als dat antwoord niet gevonden wordt, zie je plots een prutserig, dun en flets akteren

Tapijtjes tegen het bloeden • 20 mei 1992
Het akteren is flinterdun, bijna niets meer dan een loutere voorlezing van de tekst...De première-voorstelliiig toonde hoe pijnlijk nauwkeurig het bijna niet akteren moet zijn, wil het duidelijk maken wat de inzet van de voorstelling is. Mieke Verdin en Willy Thomas zitten bijna

Jong, maar weinig geweld • 25 november 1992
Wellicht gaf Buurdet de messcherpe analyse in zijn enscenering vorm door een vervreemdend hyperrealistisch akteren, in een hyperrealistisch decor...Het illusionisme van het akteren wordt ondergraven door de akteurs alleen ad hoc realistisch te laten akteren, sommige rollen over verschillende akteurs te verdelen en ook de verkleedpartij te...Maatschappij Discordia volgt soms die strategie, al is de vraag naar het akteren an sich bij D.A.D.A

Nieuwe Fabre is echte Fabre • 21 december 1992
het akteren van Els Deceukelier treft me een totaal verlies van kontrole, een chaotisch handelen zoals dat in Sweet Temptations al aan de orde was

"Obsessie" van nieuw gezelschap Het Gerucht is... • 30 december 1992
Haar akteren -- al is een "gewoon" iemand uitbeelden ook niet zo gemakkelijk -- drijft meer dan eens op maniertjes

Guy Cassiers tussen kunst en schijnwereld: "Het... • 16 januari 1993
het derde deel, Intérieur van Maurice Maeterlinck, krijg je voor de eerste maal een echt akteren, afgelijnde personages met hun gevoelens

Mannetjesputters onder elkaar: "De meid slaan" van... • 19 februari 1993
De meid slaan is een ode aan de vriendschap, zeker ook een ode aan de kracht van het akteren