53 document(en) met "architectuur" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


LA: overleven in afwachting van betere tijden • 1 januari 2000
Overigens, in een tv-beeld zie je Helmut Berger, Visconti's fetisj-acteur, opduiken in Jackie Brown...) Net als in zijn Ludwig of The damned zijn architectuur en stad hier, met hun overdaad aan

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
Architectuur is daarbij, ook nu koningen en grootburgers opgevolgd werden door een globale kapitalistische economie, niet het meest onschuldige ('kwalitatieve') dispositief, zoals Wim Cuyvers kort en...krachtig aantoonde in Actuele architectuur en kunstencentra / Le decorazione della fasciata'(4). In The power of display - a History of Exhibition Installations at the Museum of Modern Art'(5) onderzocht Mary

Kunst met gaten: Een gesprek met tentoonstellingsmaker... • 1 januari 2001
Je moet beide disciplines - architectuur/stedenbouw en beeldende kunst - aan elkaar trachten te koppelen

Monografieën over Bob Van Reeth en Charles... • 1 maart 2001
Van een architect zou je verwachten dat hij weet wat architectuur is. Tenzij je ervan uitgaat, zegt Bekaert, dat architectuur iets is wat elke keer terug moet gemaakt worden om te kunnen blijven...Zo zitten de mens en zijn wereld en de architectuur niet in elkaar". De conclusie voor Van Reeths werk is dan: "Zelfs de afzonderlijke werken zijn bij Van Reeth niet als afgelijnde, zelfstandige...muziek van Bob Dylan). Dat verhaal start met vroege werken zoals de woning Botte, die je kan omschrijven als "naïeve architectuur" geïnspireerd door "verlichte" doe-het-zelvers

Victoria gevangen in • 17 maart 2001
Gent -- In Vilvoorde is er een feestzaal met de trotse naam "Astrid Paviljoen". De riante neoclassicistische tuin en dito architectuur ten spijt, verraadt de schabouwelijke vertimmering wat het

Een nieuwe zaal voor een nieuwe tijd • 9 februari 2002
Gerard Mortier: Architectuur is voor beleidsvoerders een steengeworden teken van hun doortocht, een monument...Nochtans beïnvloedt de architectuur van een theater- of concertzaal wezenlijk de aard ervan...Ik vertrouw erop dat we tot een werkelijk nieuw voorstel kunnen komen, waarin een nieuwe theatermachine ook een fascinerende nieuwe architectuur oplevert

Lichaam in de ruimte • 12 juni 2002
Toen het echter op een beroepskeuze aankwam, vonden haar ouders het verkieslijker dat zij architectuur studeerde...Haar eindwerk aan La Cambre was ook een onderzoek naar het verband tussen video, dans en virtuele architectuur...Zo ontwikkelden we vanuit een bewegingszin een virtuele ruimte en een virtuele architectuur

Bouwkunstboeken over Japan en België : Lappendekens... • 13 juni 2002
De eerste opzet was een boek te maken over de vermeende superieure kwaliteit van het beton in de Japanse architectuur...Architectuur vormt daartoe veeleer een aanleiding dan een uitgangspunt...Projets et réalisations 1934-1971, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw (Universiteit Gent), Gent, 348 blz

Het effect van een gebouw : Teksten... • 4 juli 2002
Niet verwonderlijk dat het zowat acht jaar duurde vooraleer Dat is architectuur...Het volstaat immers om even te grasduinen in iets oudere teksten over architectuur om te merken dat het basisstramien van de twintigste-eeuwse discussies toen al uitgezet werd...Een voorbeeld: de briljantste en geestigste teksten van een auteur als Reyner Banham gaan vaak niet over architectuur, maar beschrijven een geestelijk en artistiek klimaat

De droom van de perfect gebouwde samenleving... • 8 augustus 2002
De geschiedenis van de architectuur en de stedenbouw valt in grote mate samen met de geschiedenis van de utopie...Zo omschreef Le Corbusier, drieëntwintig eeuwen na Plato, de nieuwe architectuur voor een nieuwe tijd als "een zuivere scheppingsdaad die ons afstemt op een universum waarvan we de wetten eerbiedigen

Woonhuisarchitectuur in de twintigste eeuw • 23 januari 2003
Architectuur, zowel die van het woonhuis als van omvangrijker complexen, maakt in toenemende mate deel uit van wereldwijd circulerende beelden en goederen...een eerste hoofdstuk beschrijft Weston de architectuur van de negentiende eeuw onder de noemer "Het huis als kunstwerk". Het volgende hoofdstuk, "Het moderne huis", steekt van wal met de mededeling...Wie echter het fijne wil weten van de architectuur in de twintigste eeuw, doet er beter aan het uitstekende overzicht Modern Architecture since 1900 van William R. Curtis te kopen, dat niet zo lang

Spelen met gebouwen: Een sluimerend reservoir • 1 maart 2003
scenografie' van een voorstelling is de architectuur niet meer aanwezig als een dominant thema...Enkele kunstenaars hebben dat bij herhaling gedaan en zo getoond tot welke mogelijke kruisbestuivingen het contact tussen theater en architectuur kan leiden...als onderzoeksobject, via het gebruik van bestaande architectuur

De raderwerkenvan de administratie • 21 mei 2003
De maker zegt daarover: 'Een maatschappij van geweld, een maatschappij van verdediging en veiligheid is mijn thema: de architectuur van de angst...Hetzelfde geldt voor ruimte, architectuur: het neemt de vorm aan van de angst

Alles waar ik van houd: DANS -... • 18 juni 2003
De choreografie is helemaal uitgeschreven zodat de improvisaties sterk ingekaderd zijn in een ruimte, een architectuur

Dans en architectuur • 25 juni 2003
Dans en architectuur De Finse Riina Saastamoinen belandde in België toen ze kwam studeren aan PARTS...architectuur), waarbij meteen ook de notie van zien en kijken ter sprake komt

Dans leidt tot alles • 10 september 2003
Ik interesseer me voor alle mogelijke vormen van kunst, van literatuur tot beeldende kunst, theater en architectuur

Nieuwe wegen in deSingel: EVENEMENT • 1 oktober 2003
Maar vanaf de jaren 80 groeide het centrum uit tot een van de belangrijkste opvoeringsplekken voor theater, muziek en later ook architectuur in Vlaanderen

Rechtstreeks uit Venetië • 22 oktober 2003
Flamands belangrijkste inspiratiebron bestond voor dit werk uit Italo Calvino's boek 'Onzichtbare steden'. In deze voorstelling vloeien de architectuur van Thom Mayne, filmbeelden en choreografie

Jonge vrouwelijke beloftes • 29 oktober 2003
Hij genoot een opleiding schilderkunst en architectuur in Parijs, maar toonde al snel een uitgesproken belangstelling voor de verbanden tussen het lichaam, het menselijke gedrag en de ruimte waarin de

'Uniek' naslagwerk van Belgische architectuur • 5 november 2003
Uniek' naslagwerk van Belgische architectuur (tijd) - In het Centre Internationale pour la Ville, l'Architecture et le Paysage (CIVA) in Brussel stelde het Mercatorfonds gisteren het 'Repertorium...Dit naslagwerk over de Belgische architectuur van 1830 tot heden is uniek in zijn soort, merkte Francis Strauven, lid van het wetenschappelijk comité, op...Daar staat helaas ook tegenover dat in de internationale overzichten van moderne architectuur de Belgische architectuur schittert door afwezigheid