8 document(en) met "de Trust"


Beursschouwburg zoekt jeugdiger publiek: Direkteur Paul Corthouts... • 4 juni 1992
Brussel heeft men halfweg de jaren '80 de aansluiting bij een jong publiek gemist, terwijl de stad toch snel veranderde...Het werk van een groepje als Marti Co of mensen uit de Kleine Akademie kan je gewoon niet plaatsen naarst werk van Dito Dito, Stan of Nederlandse gezelschappen als de Trust of Discordia...En daarin is de Beursschouwburg dan weer een koploper aan het worden, in het opnieuw, en expliciet, formuleren van de positie en de inzet van de kunst

Kunnen jonge artiesten geholpen worden?: Dossier: de... • 1 april 1994
Guy Cassiers: In de periode dat ik mijn eerste stappen zette in de theaterwereld, stonden de receptieve centra, zoals 't Stuc of de Monty, ook in hun kinderschoenen...Nu zijn beide, de theatermakers en de centra, geaccepteerde instituten; de banden tussen de mensen onderling zijn er nog, maar organisatorisch zijn ze uit elkaar gegroeid...De nieuwkomers houden zich ver van de gevestigden uit een soort wrok, terwijl de gevestigden angstvallig aan hun positie vasthouden, met de hete adem van de jonge turken in de nek

Zeg het al dansend • 6 juni 2001
Jetzt' bijvoorbeeld kon je misschien wel de indruk hebben dat alle bewegingen precies bepaald waren, maar in feite gold dat maar voor enkele fragmenten: de stukken waarin unisono gedanst werd, de dans...Daar werk ik heel hard aan: de keuze voor de opdrachten wordt altijd geïnspireerd door het streven de beweging zo boeiend mogelijk te maken...Alsof de makers niet vertrouwen op de eigen zeggingskracht van de dans

Dansers op de stoel van de choreograaf • 23 juni 2001
De hel ingekleurde zin What do you want die zonder ophouden op een videomonitor voorbijflitst, vat de situatie goed samen: ze is zowel een moedwillige uitdaging van de kijker, als een uitdrukking van...de eerste helft van de voorstelling bijvoorbeeld vallen de dansers op haast dolzinnige manier achterover en vooruit, om telkens net op tijd opgevangen te worden door anderen...De inbreng van de verschillende artiesten en de sterke présence van een danser als Martin Kilvady (ook al lid van Rosas) versterken elkaar daarom niet

Het personage als subtiel verschil • 6 februari 2002
voorstellingen als 'Cows in space', 'Pop-up Songbook' en 'Jetzt'. In het werk van Hauert ligt de klemtoon steeds op onderzoek naar de eigen intelligentie van het lichaam, het vermogen ervan om ook in de meest...legde Hauert echter ook een bijzondere belangstelling aan de dag voor de theatrale mogelijkheden van de menselijke stem...de solo toonde hij bovendien een nieuwe interesse voor de mogelijkheid om in en door de danstaal personages te scheppen

Konijnen en The Kinks • 27 februari 2002
Maar drie weken voor de première van de laatste voorstelling, De struiskogel, had ik al feitelijk, met instemming van de anderen, het heft in handen genomen...Op de vraag hoe hij in de Factory kon werken met al die mensen die rond hem hingen, antwoordde hij: De mensen hangen niet rond mij, ik hang rond de mensen...En ga zo maar door.We gebruiken ook een citaat van Don de Lillo over kunst: Love it, trust it and leave it. Dat staat haaks op de gewone omgang met kunst: men durft er niet van houden, men durft het

Jonge vrouwelijke choreografen • 23 oktober 2002
Do you trust the pilot?. Hier onderzocht Hauert voor het eerst de mogelijkheid om door specifieke houdingen een personage te creëren, en tegelijk zang en dans te combineren...Op een subtiele en geestige manier speelt de voorstelling zo met schijn en zijn: wie verschuilt zich achter de glamour of de tristesse van de podiumpersoonlijkheid...De verhouding met het eigen lichaam, dat van de anderen of de ruimte op zich

Opgedragen aan... • 4 december 2002
Ze volgde een dansopleiding in het Italiaanse Compagnie Sutki in Turijn, aan de Académie de Danse Classique de Monte-Carlo en in Mudra in Brussel...De voorstelling is belangwekkend omdat ze vooruit wijst naar het bijzonder geslaagde 'Verosimile'. Het is de eerste keer dat Hauert experimenteert met de mogelijkheid om personages te creëren door...De voorstelling opent ook met een beeld dat aan de sportwererld ontleend is. Als rugbyspelers brullen de performers in een cirkel, de koppen tegen elkaar, slagzinnen als om elkaar moed in te pompen