1 document(en) met "dodenmaskers"


Laat de kunst nu maar een bolhoed... • 1 augustus 1996
Wat qua onderwerp zeer heterogene essays - over theatraliteit, dodenmaskers, Vredeman de Vries en Pistoletto, architectuur, steden, filosofie en historiografie, René Magritte, Henri De Braekeleer en...Het reeds aangehaalde essay Architectuur is als een gebaar wordt bijvoorbeeld al voorafgebeeld in de tekst Over dodenmaskers...het laatste essay, Overal het lichaam, worden letterlijk passages uit Over dodenmaskers, over de wijze waarop wij ons verhouden tot ons eigen lichaam - met het belang dat dit lichaam heeft voor ons