1 document(en) met "indra"


Pijnlijk weerzien De Mannen van den Dam:... • 12 december 1986
Het verhaal over Indra's dochter die naar de aarde afdaalt om te zien hoe het leven er is, de soms sterk symbolisch geladen teksten worden op een fletse en ongenuanceerde manier gedebiteerd...De passage waarin de winden Indra's dochter Agnes toespreken over het leed op de aarde, is zo stuntelig in elkaar gezet (de winden - twee vrouwen - klinken meer als een kakafonie dan als de klaagzang