62 document(en) met "inzichten" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


De Roovers leggen Sartre op snijtafel • 22 december 1998
Tot die inziet dat Hoederer niet de vijand van de revolutie is. Hij gaat niet uit van onwrikbare wetten maar laat zijn inzichten evolueren door de omstandigheden

Wildernis Brecht netjes bijgesnoeid: 't Barre Land... • 4 februari 1999
De posities van de twee helden vallen niet samen met zuivere, onversneden zinnebeelden: elk wordt bezocht door zeer tegenstrijdige strevingen, inzichten en verlangens, en bovenal, door de ontembare

Annamirl van der Pluijm: de dans als... • 19 april 1999
Het is een dialoog die je intenties en inzichten verandert

Landschap te kijk • 22 april 1999
enkele bladzijden geeft Pas vervolgens een heldere uiteenzetting van inzichten die ondertussen algemeen ingang hebben gevonden, zoals de gedachte dat de tegenstelling natuur-cultuur geen evidentie

Ritsema stevent af op eindpunt • 7 mei 1999
Maar misschien ook omdat de wijze waarop het "stuk" zich "ontwikkelt" een aantal inzichten van Ritsema, zoals de principiële gelijkheid tussen deelnemers aan het stuk, ontwricht

Klapstuk '99 laat ongemakkelijk gevoel na • 4 november 1999
tijd belangrijke inzichten over moderne dans verwerven

Brigitte Lefèvre, "Klassiek niet hetzelfde als geklasseerd" • 21 september 2000
Inzichten over het stuk werden hier doorgegeven van generatie op generatie, als een levende herinnering...Omdat we het overgeleverde repertoire en de taal steeds uitbreiden met nieuwe stukken en inzichten, weten de dansers dat hun lichaam op uiteenlopende wijzen kan ingezet worden, en dat dat steeds een

Fascinerend spel bij Zuidelijk Toneel • 26 september 2000
Antwerpen -- Susan Sontag gebruikte het verhaal van Alice James, zus van schrijver Henry en psycholoog William, als een vehikel om haar inzichten over de plaats van de vrouw in de samenleving te

Terugkeer van dansimprovisatie • 24 oktober 2000
plaats daarvan wil hij een "ruimte" creëren waarin verschillende disciplines en artistieke inzichten elkaar kunnen ontmoeten, in de hoop dat iets onverwachts de kop opsteekt

'Wereldvreemdheid' van Patricia de Martelaere : Meer... • 26 oktober 2000
Omdat het forum precies die verwachtingen creëert die ze wil vermijden, is het zaak inzichten in de plooien van de tekst te stoppen...Meer licht" bijvoorbeeld, het laatste essay van de bundel, toont De Martelaere hoe fundamenteel verschillend de oosterse en westerse inzichten omtrent "Verlichting" en "Verlossing" zijn, en hoe

Nieuwe dansrichtingen verkiezen concept boven verhaal of... • 28 november 2000
Pas in een tweede stadium wordt gezocht naar middelen om inzichten in beelden te vatten

Het syndroom van de aankomende miskende kunstenaar • 28 november 2000
Bij sommige voorstellingen rijst, meer dan anders, de dwingende vraag of de criticus moet oordelen op basis van zijn eigen inzichten of zijn kritiek moet gronden op de uitgangspunten van het werk zelf

Poppetjes in cyberspace • 20 februari 2001
Ondanks gespierd taalgebruik in het programma is dit vooral prettig vermaak waarin de inzichten over het lichaam in het cybertijdperk geen sterke of heldere verbeelding krijgen

Victoria gevangen in • 17 maart 2001
Je ziet een brok lillend leven op de bühne, maar de inzichten die hier te rapen vallen, zijn soms niet veel groter dan bij een gewone straatobservatie

De biologie van het spel • 9 mei 2001
Terwijl hij bedachtzaam-helder zijn inzichten formuleert, wordt duidelijk dat hij, met de geest van de ware onderzoeker, blijft bevragen wat we doen, waarom we het doen, wat het betekent

Het lichaam zonder het lichaam • 1 juni 2001
Zij is met andere woorden geen bijzondere -niet wetenschappelijke- wijze om kennis of inzichten te formuleren en over te brengen door de vorm zelf van het kunstwerk

Dansers op de stoel van de choreograaf • 23 juni 2001
Beiden voelden in hun recente voorstelling klaarblijkelijk de behoefte om hun inzichten op een rijtje te zetten en er een choreografische vorm aan te geven

Vragen bij een verjaardag: • 22 september 2001
Ook dans kan dat niet, of maar heel even, herroepen.Keuze voor meer dansIn het oeuvre lopen nieuwe inzichten en emoties zo langzaam samen om uiteindelijk te versmelten

Een stadsverhaal van extreme verlangens • 13 oktober 2001
De vragen en inzichten van de acteurs waren ook voor Jef Aerts soms een verrassing: ze zagen andere dingen in de tekst dan hij er zelf bewust in had gelegd

Verwarrend helder • 24 oktober 2001
Veel inzichten levert dat echter niet op