2 document(en) met "kommunist"


Onthutsende patetiek in "Rinus" • 18 november 1988
Rinus" vertelt het verhaal van Marinus van der Lubbe, de Nederlandse kommunist die de Rijksdag in 1933 in brand zou gestoken hebben

"De knie van de voetballer" of de... • 17 juni 1992
Al was hij zelf een overtuigd kommunist, hij ontmaskerde bij voorbeeld ten tijde van de studentenopstanden genadeloos de houding van de jonge intellektuelen als "fils à papa"-gedrag, als weerzin tegen...Maar zelfs dat soort tegendraadse, "onredelijke" uitspraken, of het feit dat hij zichzelf tegelijkertijd archaïsch katoliek en kommunist noemde, verklaart de haat tegen zijn persoon niet