173 document(en) met "mijn" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Klapstuk 91: Geroezemoes na een dansfestival • 1 december 1991
Mijn basisbeeld van deze voorstelling is dat van een gashaard

Konijn, puntmuts en taal • 20 maart 1992
BRUSSEL -- Aan Jan Fabres jongste teatervoorstelling, Wie spreekt mijn gedachte..., een monoloog gespeeld door Marc (Moon) Van Overmeir, zitten twee kanten

Goede voorstelling is nooit "af": Anne Teresa... • 1 april 1992
De evolutie van mijn stukken heeft grotendeels te maken met het ritmisch en struktureel verder en beter ineenpassen van de puzzle...Er is te weinig tijd, plaats en geld om echt door te kunnen werken, naar mijn maatstaven dan toch...Mijn werk verhoudt zich tot muziek op dezelfde manier als spontaan dansen en musiceren direkt met elkaar verbonden zijn

Bij de dood (van een broer) • 21 november 1992
Daar stokt het ritme plots bij het slotwoord: "Dit is mijn leven, ik geef toe wat leeg en kaal, maar het is, geloof ik, vrij nauwkeurig wat het is en ik vind het daarin ook wel mooi". Waarna nog een

Anne Teresa De Keersmaeker: 'Veel van wat... • 1 december 1992
Als ik mijn rechterhand bij haar hand breng, houdt ze haar rechterhand voor haar schouder en vraagt mij die nu ook te benaderen met mijn vrije hand...ATDK: Mijn werk verhoudt zich tot muziek op dezelfde manier als spontaan dansen en musiceren direct met elkaar verbonden zijn...Ik wil in mijn voorstellingen de intensiteit van de ervaringen verhogen op een manier die niet eenduidig is, die niet in één richting werkt

Beursschouwburg vertoont aprilse grillen in maart • 4 maart 1993
Ze spelen bekende nummers, gaande van Blanche mijn peird van Vermandere tot Smoke on the water van Deep Purple, maar dan wel telkens op onherkenbare wijze vervormd

Het geheimzinnige leven van de objekten: Pat... • 23 augustus 1993
Josse bracht er dan het teatrale in. Op dat ogenblik was het eigenlijk het laatste van mijn gedachte om op een scène te gaan staan, maar ook toen al wou ik desondanks iets meer doen dan alleen maar...Ik wou mijn aanvankelijk opzet, werken met materialen als akteurs, het verzinnen van materialen uit verhalen, verder uitwerken...Het bleek moeilijk mijn aktiviteiten nog bij Kaaitheater onder te brengen

Koreografe Trisha Brown te gast : Overzicht... • 9 november 1993
Uit die beweging ontstond het idee van een karakter, een bepaald type, gelijkmoedig, helder, slim, met zin voor understatement... Naar die figuur greep ik vaak terug om mijn verbeelding op gang te...Alle aarzelingen die in mijn improvizatie slopen, zijn intakt, in hun volle duur, bewaard in de uiteindelijk vastgelegde bewegingszin

Kunnen jonge artiesten geholpen worden?: Dossier: de... • 1 april 1994
Guy Cassiers: In de periode dat ik mijn eerste stappen zette in de theaterwereld, stonden de receptieve centra, zoals 't Stuc of de Monty, ook in hun kinderschoenen...Guy Cassiers: Dat is in mijn ervaring toch ook zo

Drie oudere koreografen in festival De Beweeging • 2 juni 1994
power of love van Marc Vanrunxt daarentegen, is, enigszins tot mijn verrassing, een vrij merkwaardig en intrigerend stuk

De erotiek van een pas die danspas... • 1 oktober 1994
mijn grijze haren tussen vrouwspersonen en dat soort krankzinnige toeschouwers zou zitten, en daarbij met mijn handen klappen en de meest ongepaste lofkreten schreeuwen naar een verrekt heerschap dat zich

Needcompany in greep van vervallen leven • 26 mei 1995
Je voelt je daar ongemakkelijk bij worden, en zeker in het laatste deel kreeg ik het af en toe behoorlijk op mijn zenuwen

Een festival van persoonlijkheden • 1 augustus 1995
Ik houd ook niet mijn mond...Ik heb mijn overtuigingen...Maar hij moét naar mijn mening absoluut deel uitmaken van de sleectie: regie, acteren, reciteren, decor

Monoloog-formaat te klein voor "Maria Magdalena" • 10 oktober 1995
De zin "Mijn borsten hangen, ik lijk op de Dood, die oude maîtresse van God

"Niet zo absoluut een meesterwerk willen maken":... • 3 februari 1996
Ik heb op mijn twaalfde bijvoorbeeld een teaterstukje geschreven voor een eindfeest op school, niet omdat ik dacht dat ik dat zo goed kon, maar omdat er geen stuk beantwoordde aan wat ik wilde spelen

Spel vol nuances in verhaal Dirk Roofthooft • 1 maart 1996
broek doen bij een landing: "Jezus, mijn broek zit echt vol". Als Roofthooft beschaamd de scène verlaat om van kleren te wisselen, is er terug even kontakt met de zaal

Jan Ritsema danst als een kleine jongen • 18 mei 1996
Blijkbaar", besluit hij, "liet ik daar een deel van mijn doodsangst achter...Achteraf bekeken handelt al mijn werk trouwens over sterven

Het Kritisch Theater Lexicon • 1 juni 1996
Wellicht heeft die houding ook iets te maken met het feit dat de auteurs bij mijn weten slechts een zeer beperkt deel van het werk van Wieme ooit gezien kunnen hebben

Magic & Dissolve • 20 november 1996
En dat is ook logisch: Webern staat veel dichter bij mijn esthetische thuisbasis; ik heb zelf veel ervaring met asymmetrie en dissonantie...Sinds Carmen heb ik ook geleerd "karakter" op een heimelijke manier in mijn bewegingen te integreren...Ik merkte echter dat mensen soms emotioneel op mijn dans kunnen reageren, maar omdat ze ervan uitgaan dat het werk "abstract" is, weten ze niet waar die gevoelens te plaatsen

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
Waar anderen er tureluurs van worden - zie mijn ommetje langs de verlammende bespiegelingen van de ongelukkige architect hierboven - of zich juist tegen beter weten in met een grote hardnekkigheid