48 document(en) met "reflectie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Karol Armitage danst toekomst van traditie: "Doublé... • 15 oktober 1985
vorm ervan, of reflectie over hoe ze tot stand komen, zichtbaar maken

Kunnen jonge artiesten geholpen worden?: Dossier: de... • 1 april 1994
Slechts heel zelden zie je een reflectie over de plaats die een voorstelling inneemt in een totaal oeuvre van theatermakers, of over de relatie tussen het werk en de plaats en middelen die

Een festival van persoonlijkheden • 1 augustus 1995
En wat is "kwaliteit"? Je weet vaak pas of een produktie kwaliteit heeft, wanneer-ie voorbij is. In reflectie op een kortlopende traditie kun je bepalen of iets van belang is geweest

Baervoets gaat op zoek naar vrijheid :... • 24 april 1996
De zucht naar theoretische reflectie en verantwoording

Als beweging haar welsprekendheid verliest • 17 mei 1997
Zoals het hoort is de reflectie over de beweging zelf gekoppeld aan de reflectie over de ruimte

Een opbod aan solo's • 24 september 1997
belangrijk hedendaags "klassiek" geïnspireerd werk met de (post)moderne dans, ondersteund door theoretische reflectie, is een pijler van dat profiel

Reflecties over opera, film en choreografie: Pieter... • 1 juni 1998
De Keersmaeker nuanceert dit evidente gebruik van film echter, net als in Woud, een voorstelling die in veel opzichten als een reflectie op de spanning tussen het medium theater en het medium film kan

Jérôme Bel sterk in theatrale rebus: Franse... • 9 december 1998
Juister is de bewering dat hij vanuit de dans tot een reflectie kwam over podiumkunsten, vooral over de rol van de menselijke aanwezigheid daarin...Die reflectie wordt in 'Le dernier spectacle', onlangs in Brussel, geënsceneerd als een theatrale rebus

De innerlijkheid verschalken: Het belang van de... • 1 maart 1999
echter tot de essentiële strategie van het werk dat deze innerlijkheid zich nooit rechtstreeks toont, maar steeds verschijnt als het resultaat van een fundamentele reflectie, niet op de inhoud van een werk

Platel kiest "rare kwieten" voor Klapstuk: Dansfestival... • 8 september 1999
Het is aantrekkelijk en combineert dansvoorstellingen met een moment van reflectie

Performance van Plischke baldadig en briljant • 17 december 1999
Het is een verzameling beelden van, rond en met lichamen die een artistieke reflectie zichtbaar maken...Een artistieke reflectie die het tegengestelde is van bijvoorbeeld een wetenschappelijk vertoog dat geen plooien en schaduwen vertoont maar alle onbeslistheden wegschrijft

Vandekeybus blijft hangen bij anekdote : "Inasmuch... • 28 april 2000
Een kritiek van de voorstelling is dan ook onmogelijk: er is geen materie die reflectie over vorm of inhoud toelaat

Werken Stuc/Klapstuk gaan van start • 13 september 2000
Bij al dat verbale geweld zou je de maquette van architect Willem-Jan Neutelings nog vergeten, een interessante reflectie over theater en de stad vormt

Versuikerde Stravinsky • 7 oktober 2000
Wie verwacht dat dit programma een reflectie biedt op de bronnen van de hedendaagse choreografie, komt van een kale reis terug

Nieuwe dansrichtingen verkiezen concept boven verhaal of... • 28 november 2000
Zijn vivisectie van het medium en de instelling "ballet" onthult een kritische reflectie en een artistieke strategie...Dunoyers jongste voorstelling, "Vanity", lijkt meer op een ingewikkelde turnoefening dan op dans, en het blijkt al snel dat deze bewegingen slechts de aanleiding zijn voor een reflectie over de

Het syndroom van de aankomende miskende kunstenaar • 28 november 2000
Daar komt geen greintje reflectie aan te pas

Verrassende dans op klein festival • 10 februari 2001
Chase nodigt bovendien als vanzelfsprekend uit tot een reflectie over de betekenis en waarheid van (orale) geschiedschrijving

Het vreemde continent • 26 mei 2001
Pas dan kan zou de wisselwerking tussen beeldend werk en reflectie echt haar werk doen...Als je reflectie en opvoering laat samenvallen ontstaat daarentegen een zeer eigenaardige figuur

Danslab met Belgisch tintje • 13 oktober 2001
Kunstenaars participeren in Wenen ook actief aan een brede reflectie over statuut, werking en middelen van beeldende kunst...Voor de kunstenaars heeft het ook gevolgen: ze moeten het besef dat er vroeg of laat een exposure is van hun werk integreren in hun reflectie daarover in het laboratorium

Nieuwe danswerkplaatsen gevraagd • 10 november 2001
Het interessantste hedendaagse werk vraagt om een reflectie over de toonvoorwaarden, thematiseert dat zelfs...Maar die evolutie, die nood aan reflectie wordt tegengewerkt door een dubbel fenomeen...Koen Kwanten: Hoe groter de huizen, hoe geringer die reflectie zelfs is. De werking van kunstencentra lijkt op dit ogenblik vooral gedicteerd vanuit de programmatoren