48 document(en) met "reflectie" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


De inwisselbaarheid van dans en beeldende kunst... • 1 januari 2002
Het verschil met hun voorgangers was dat er in dit werk, ondanks schijnbaar gedurfde vormexperimenten, nauwelijks sprake was van een ernstige reflectie op de conditie en middelen van voorstellingen

Een androgyne choreografie • 9 januari 2002
Deze twee korte stukken met livedans en videoregistraties vormen een eigenzinnige reflectie over de wijze waarop wij het lichaam waarnemen

De afwezigheid en de droom • 30 januari 2002
Wellicht zet de voorstelling ook aan tot een reflectie over wat we als kijker zoeken in het theater

Abstract met inhoud • 10 april 2002
Omdat ik opgesloten was in een glazen kooi, werd het stuk ook als vanzelf een reflectie op de verhouding met de kijker

Lichaam in de ruimte • 12 juni 2002
hebben de danseressen - Céline Curvers, Nathalie Maréchal en Virginie Roy - niet bezwaard met onze theoretische reflectie

Het effect van een gebouw : Teksten... • 4 juli 2002
Ze zijn dus, veeleer dan een dor overzicht, telkens een reflectie op de aangesneden thema's. Sommige teksten zijn zelfs ronduit geestig en spits

Zwartgallige gedachten op de bouwwerf: Waarom investeren... • 1 oktober 2002
Als dat ook zou leiden tot een theaterpraktijk die reflecteert over deze paradoxale positie, en een actieve participatie van de toeschouwer zou uitlokken in deze reflectie, was er wellicht niets aan

Een andere kijk op cultureel Brussel: KunstenFESTIVALdesArts... • 1 oktober 2002
Frie Leysen is er klaarblijkelijk de vrouw niet naar om een diepgaande reflectie op te zetten over de betekenis en de plaats van een bepaalde vorm van kunst bedrijven

Als het centrum leeggelopen is • 1 december 2002
Theater is veeleer een "reflectie", in de dubbele betekenis van het woord: een nadenken over en een spiegeling van...Ik haal dit citaat hier aan, in een reflectie op de redenen waarom (vooral Brusselse) theaters op dit ogenblik zo'n groot belang hechten aan hun aanwezigheid in en verbondenheid met de stad

Le Roys vreemde lichaam • 8 januari 2003
Zijn ervaringen met improvisatie waren op hun beurt weer aanleiding tot een diepgaande reflectie over wat improvisatie is. Die resulteerde in diverse experimentele workshops op het einde van de jaren

Waarover men niet spreken kan • 26 februari 2003
Achter het spektakel vind je een diepgaande reflectie over de inspiratiebronnen voor een voorstelling en de plaats van dit stuk in de evolutie van het gezelschap

Amperdans: het programma • 26 februari 2003
Amperdans en SarmaAmperdans ruimt ook plaats in voor reflectie over de dans en hoe daarover te praten en te denken

Polyfonie in beeld: DANS - Thierry de... • 12 maart 2003
Hofstade bijvoorbeeld speelden we met de combinatie van rechtstreekse opnames en opnames van de reflectie van de dansers in het water

Ghosts in the machine • 30 april 2003
Sindsdien woont en werkt ze in Amsterdam en Brussel.In 'Or press escape' bespeur je echo's van haar turbulente leven, maar het werk is in al zijn eenvoud vooral een briljante reflectie op onze relatie

De mensen willen hun festival • 24 mei 2003
De film is echter meer dan een verslag van een feest: het is ook een reflectie op wat acteren betekent, niet alleen op het podium, maar ook of vooral in het gewone leven.Dat was ook de 'hidden agenda

Het Klapstuk van Bel en Platel: PODIUMKUNSTEN... • 10 september 2003
Zo evolueerde het steeds meer naar een plek waar reflectie over dans in het bijzonder en kunst in het algemeen een belangrijke plaats kreeg

Gestructureerd als absurd pc-spelletje: 'New Game' van... • 3 mei 2004
verraste ze op hetzelfde festival met 'Or press escape'. Deze theatrale reflectie over eenzaamheid en onze verhouding tot de pc gebruikte op briljante wijze de pc zelf als interface met het publiek

Het publiek overdonderd • 21 mei 2004
Maar het ontbreekt daarbij vaak aan zelfs maar een bescheiden reflectie over wat dat aan de ontvangstzijde van het spektakel oplevert

Kunst, spektakel en navelstaren • 27 juli 2004
naar Bels 'Xavier le Roy', een reflectie over identiteit en personage in het theater genoemd naar de gelijknamige choreograaf

Een trap in de kont van het... • 30 juli 2004
één beweging wordt het stuk een reflectie over de klassiek-realistische opvatting over acteren die als vanzelf in dat medium opgeld maakt