6 document(en) met "schakelen"


"Quel moi est-ce que je peins" • 1 februari 1996
De overkoepelende betekenis raakt bedolven, wat rest is de konkrete zichtbaarheid van de fragmenten die zich, nu verzelfstandigd, aaneen beginnen te schakelen, en daarmee onvermoede metamorfoses

Forsythe brengt Muntpubliek in trance: Ballet Frankfurt... • 10 juli 1998
Forsythe streeft ernaar zichzelf als choreograaf uit te schakelen...Hij is er veeleer op uit zijn ego uit te schakelen, ten voordele van het "thing of beauty" dat gezamenlijk met de dansers van zijn gezelschap tot ontwikkeling komt

Tsjechov verdrinkt in beeldenvloed : Aan de... • 25 mei 2000
Daardoor worden de acteurs gedwongen om in een rotvaart over te schakelen van ellenlange tekstfragmenten naar verklarende, bijna pantomimische beelden en vice versa

De mensen willen hun festival • 24 mei 2003
Franse gemeenschap, gedwongen over te schakelen naar een tweejaarlijkse formule

Onvoorspelbare dansvoorstellingen: Duarte en Granot exploreren mogelijkheden... • 27 februari 2004
Het begint met een eenvoudig recept uit het grote handboek 'Hoe maak je een choreografie'. Duarte en Granot zetten synchroon een reeks passen uit en schakelen dan over op bewegingen in spiegelbeeld

Choreografie voor stoorzenders • 9 juni 2006
Daarnaast weerklinken adviezen om je gsm uit te schakelen als je bij een 'priority seat' komt