Advanced Search found 2 item(s) featuring "Burgersdijk"

1929-04-12 "Oidipus Tyrannos" te Antwerpen vertoond "de tooneelspeler van het volk" (Incognito)
  • . . . in Schouwburg Vrede St. Willibrords te 7u30 speelt het Vlaamsch Volkstooneel de Tragedie van Sofokles , "Oidipus Tyrannos" door Dr. Burgersdijk vertaald onder titel "Koning Oidipos". Deze opvoering heeft een zeer actueel karakter. Immers dit treurspel heeft onzen grooten tooneelspeler en uitzonderlijk begaafden regisseur . . .
1938-11-30 Het Vlaamsch Volkstooneel: Lode Geysen (Willem Putman)
  • . . . dat mij in dit geval alweer niet in den haak scheen te zijn : de tekst. Geysen gebruikt de vertaling van Burgersdijk . Het rhythme van deze vertaling schijnt mij geenszins aangepast bij de allure, die Geysen aan zijn vertooning geven wil. Het doet vreemd . . .