"Oidipus Tyrannos" te Antwerpen vertoond "de tooneelspeler van het volk"

Incognito, 1929-04-12


Source

De Standaard, 1929-04-12


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◻◻◻ Anon.: Het Vlaamsch Volksto... 1924-10-08
 2. ◼◼◻◻◻ Q.: "En waar de ster..."... 1930-02-24
 3. ◼◼◻◻◻ Victor J. Brunclair: Contra Politiek Tone... 1929
 4. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Kluchten... 1938-11-30
 5. ◼◼◻◻◻ R.: "Gudrun" door het Vl... 1922-04-23

"Oidipus Tyrannos" te Antwerpen vertoond "de tooneelspeler van het volk"

Op 23 April in Schouwburg Vrede St. Willibrords te 7u30 speelt het Vlaamsch Volkstooneel de Tragedie van Sofokles, "Oidipus Tyrannos" door Dr. Burgersdijk vertaald onder titel "Koning Oidipos". Deze opvoering heeft een zeer actueel karakter. Immers dit treurspel heeft onzen grooten tooneelspeler en uitzonderlijk begaafden regisseur Dr. De Gruyter gediend bij zijn laatste tooneeldaad. Het was zijn Zwanenzang. De opvoering was van een ongewone artistieke waarde: Het was het summum van de woordcultus en van de bewust dienende herschepping in bijna fanatiek verantwoordelijkheidsgevoel tegenover het te spelen werk. Deze opvatting ligt immers ten grondslag van het regiewerk van Dr. De Gruyter. Gansch Vlaanderen is deze vertooning komen toejuichen, en in de eerste plaats om de buitengewone vertolking van Dr. De Gruyter in de titelrol zelf.

De vertooning door het Vlaamsch Volkstooneel van hetzelfde werk wil geenszins een vergelijking en een oordeel oproepen tusschen de twee vertooningen. Het staat immers vast dat het twee wezenlijk verschillende voorstellingen zullen zijn. Het Vlaamsch Volkstooneel vertoont ons dit grootsche treurspel om de tragiek van Oedipus door moderne theatermiddelen tot ons te brengen.

Een bijzonderheid is de moeite waard om aan te stippen: De rol van Oedipus wordt gespeeld door Staf Bruggen. Staf Bruggen was in het eerste Vlaamsch Volkstooneel, dat onder Dr. De Gruyter's leiding stond, een van de beste acteurs van Vlaanderen, en Dr. De Gruyter zag dit blijkbaar ook zoo in, want Staf Bruggen zag zich steeds belangrijke rollen toebedeeld. Staf Bruggen bleef verbonden aan het hervormde Vlaamsch Volkstooneel en de nieuwe leider Johan De Meester, waardeerde in Staf Bruggen al verschillende rollen heeft de groote tooneel zijn ongemeen groote tooneelbegaafdheden. Wat speler niet op zijn actief. Men mag gerust zeggen van Maeseyck tot Brugge, te Antwerpen, Brussel, Gent zoowel als te Winterslag, Wingene, Opoeteren, de eenvoudigste daglooper, de simpelste boer als de meeste gestudeerde Vlaming, de geblazeerde grootstedeling, overal en iedereen: men kent Staf Bruggen. Men juicht hem toe men draagt in zich de dankbare herinnering aan genoten kunstgenot. Staf Bruggen mag als geen ander aanspraak maken op de eeretitel: "Tooneelspeler van het Volk".

Niemand minder dan Camiel Poupeye schreef onlangs nog: "Staf Bruggen is de beste acteur die men te Brussel kan zien en een van de beste van Westelijk Europa". De opvoering van "Oedipus" is hierom alleen reeds van een groote beteekenis.

Renaat Verheyen is de regisseur. "De Knecht van twee Meesters" gaf aan deze jonge kunstenaar gelegenheid om zich als een leider van meer dan gewone beteekenis te openbaren. Vroeger reeds in Liefhebbersvereenigingen had hij in zeer ernstig werk als "Maskaroen", "Passiebloemen", "De Tocht naar de Liefde", blijken van zijn begaafdheden. "Koning Oedipus" wordt wellicht een hoogtepunt.

De vertooning van het Vlaamsche Volkstooneel staat in het brandpunt der belangstelling.

INCOGNITO.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◻◻◻ Anon.: Het Vlaamsch Volksto... 1924-10-08
  Koning Oedipus • volkstooneel • vlaamsch volkstooneel • Vlaamsch Volkstooneel • Jan Oscar De Gruyter • Johan De Meester jr. • vlaamsch
 2. ◼◼◻◻◻ Q.: "En waar de ster..."... 1930-02-24
  Camille Poupeye • Renaat Verheyen • Staf Bruggen • Vlaamsch Volkstooneel • Jan Oscar De Gruyter • staf bruggen • Johan De Meester jr. • volkstooneel
 3. ◼◼◻◻◻ Victor J. Brunclair: Contra Politiek Tone... 1929
  Renaat Verheyen • Staf Bruggen • (date-year) 1929 • Camille Poupeye • Jan Oscar De Gruyter • Johan De Meester jr. • gruyter
 4. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Kluchten... 1938-11-30
  staf bruggen • Staf Bruggen • Vlaamsch Volkstooneel • Johan De Meester jr. • volkstooneel
 5. ◼◼◻◻◻ R.: "Gudrun" door het Vl... 1922-04-23
  Vrede St. Willebrords, Antwerpen • Vlaamsch Volkstooneel • gruyter • Jan Oscar De Gruyter
 6. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: De Lucifer van Johan... 1937
  Renaat Verheyen • Staf Bruggen • Vlaamsch Volkstooneel • Jan Oscar De Gruyter • Johan De Meester jr. • staf bruggen
 7. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: "De Knecht van twee ... 1938-11
  Renaat Verheyen • Maskaroen • Staf Bruggen • De knecht van twee meesters • Vlaamsch Volkstooneel • Johan De Meester jr. • Passiebloemen
 8. ◼◼◻◻◻ Anon.: Een première te Bru... 1925-03-28
  Renaat Verheyen • Staf Bruggen • Vlaamsch Volkstooneel • Johan De Meester jr.
 9. ◼◻◻◻◻ Cr.: "Philoctetes" door h... 1922-03-16
  Koning Oedipus • Vlaamsch Volkstooneel • Sophocles • Jan Oscar De Gruyter • gruyter
 10. ◼◻◻◻◻ Anon.: Tooneel in Vlaandere... 1928-02-17
  Renaat Verheyen • Johan De Meester jr. • Vlaamsch Volkstooneel • volkstooneel • Jan Oscar De Gruyter