Kluchten

Willem Putman, 1938-11-30


Source

Willem Putman, Tooneeldagboek (1928-1938). Antwerpen: Globus-uitgaven, 1938, pp. 115-116.


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◻◻ Willem Putman: Michiel De Swaen :"D... 1925-02-21
 2. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Piet Langendijk : "D... 1926-07-15
 3. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: "Goud" van O'Neill... 1928-11
 4. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Werk van Noord-Neder... 1938-11-30
 5. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: "De Knecht van twee ... 1938-11

KLUCHTEN

De klucht is van in den beginne goed vertegenwoordigd geweest in het repertorium van het Volkstooneel -- en als we «Volkstooneel» aan «klucht» koppelen, denken we nog altijd terug aan die sappige vertolking, die Johan De Meester jr.

ons in de allereerste maanden van zijn optreden alhier bood van Michel De Swaen's «Gecroonde Leersse». Maar de klucht, zooals ze in den laatsten tijd hoe langer hoe meer door het gezelschap van Staf Bruggen aan het publiek wordt geboden, is helaas van een ander gehalte. En het is langs dezen weg der kluchten, dat wij in feite het best de dalende lijn bemerken die ontegensprekelijk sinds een paar jaar gevolgd wordt. Ik meen dan op artistiek gebied. Want deze weg der kluchten loopt door goedgevulde zalen...

Volgende titels zullen volstaan : «De komedie van het varken», «Salon-Boeven», «De Vredesbond van Delle», «Pruimenoorlog», «Muurbloempjes», «Het duister punt», «Ik heb 'n idee».

We moeten aanvaarden, en aanvaarden graag, dat het allicht noodig is toegevingen te doen aan den smaak van den gewonen toeschouwer, wil men -- zonder medewerking van een of anderen Maecenas -- een gezelschap als het Vlaamsche Volkstooneel in leven houden. De groep Van de Velde is verdwenen. Het groepje van Staf Bruggen heeft zich dapper geweerd en blijft leven. Dat is al iets in dezen voor het tooneel zoo ongunstigen tijd. En het zou haast ongepast zijn hier dan verder beschouwingen aan vast te knoopen. Maar tot een erkenning van de artistieke inzinking van het Volkstooneel zijn we genoopt.

Zal ze van tijdelijken aard zijn ?

Ik hoop het.

Moge de tijd gunstiger worden, dan zal die koppigaard van een Staf Bruggen er wel iets op vinden. Hij is Savonarola geweest, en IJsbrand, en Noë. Hij behoort tot dezulken, die nooit versagen...


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◻◻ Willem Putman: Michiel De Swaen :"D... 1925-02-21
  Michiel De Swaen • Vlaamsch Volkstooneel • Johan De Meester jr. • De gecroonde leersse • (author) Willem Putman
 2. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Piet Langendijk : "D... 1926-07-15
  De gecroonde leersse • staf bruggen • Vlaamsch Volkstooneel • Johan De Meester jr. • volkstooneel • (author) Willem Putman
 3. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: "Goud" van O'Neill... 1928-11
  Staf Bruggen • Vlaamsch Volkstooneel • staf bruggen • (author) Willem Putman
 4. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Werk van Noord-Neder... 1938-11-30
  Staf Bruggen • Groep Staf Bruggen • (date-month) 1938-11 • Vlaamsch Volkstooneel • staf bruggen • (date-year) 1938 • (author) Willem Putman
 5. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: "De Knecht van twee ... 1938-11
  De gecroonde leersse • Staf Bruggen • (date-month) 1938-11 • Vlaamsch Volkstooneel • Johan De Meester jr. • (date-year) 1938 • (author) Willem Putman
 6. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Felix Timmermans en ... 1925-09-27
  Johan De Meester jr. • Vlaamsch Volkstooneel • volkstooneel • De gecroonde leersse • (author) Willem Putman
 7. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Herman Teirlinck: "A... 1938-11
  (date-month) 1938-11 • Johan De Meester jr. • Vlaamsch Volkstooneel • (date-year) 1938 • (author) Willem Putman
 8. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Tchapek : "R.U.R."... 1925-05-12
  Johan De Meester jr. • Vlaamsch Volkstooneel • De gecroonde leersse • (author) Willem Putman
 9. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Het Vlaamsch Nationa... 1938-11-30
  Staf Bruggen • Groep Staf Bruggen • Groep Van de Velde • (date-month) 1938-11 • Vlaamsch Volkstooneel • staf bruggen • (date-year) 1938 • (author) Willem Putman
 10. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Het Vlaamsche volkst... 1925-04-04
  staf bruggen • Groep Staf Bruggen • Groep Van de Velde • Vlaamsch Volkstooneel • Johan De Meester jr. • volkstooneel • (author) Willem Putman