Advanced Search found 1 item(s) featuring "Incognito"

1929-04-12 "Oidipus Tyrannos" te Antwerpen vertoond "de tooneelspeler van het volk" (Incognito)
  • . . . blijken van zijn begaafdheden. "Koning Oedipus" wordt wellicht een hoogtepunt. De vertooning van het Vlaamsche Volkstooneel staat in het brandpunt der belangstelling. INCOGNITO. . . .