Advanced Search found 4 item(s) featuring "De Tocht naar de Liefde"

1935-06-08 Barabbas (Anon.)
    1929-04-12 "Oidipus Tyrannos" te Antwerpen vertoond "de tooneelspeler van het volk" (Incognito)
      1929-01-13 "De Anarchist" van R. Ysabie te Beverloo (Anon.)
        1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)