Advanced Search found 7 item(s) featuring "Compagnie du Vieux Colombier"

1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL IV (Karel Van de Woestijne)
  • . . . men ooit had durven hopen in het literair Beotië dat België heet. " Le Théâtre du Marais " is het beste te vergelijken met " Le Vieux Colombier " of " La Chimère " te Parijs. Ook deze schouwburgen genieten bijval, doordat men te Parijs een speciaal publiek aan artiesten en . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Brussel, en met het beste wat het te Parijs vertoont. Bedenkt men dat " Le Marais " ook dit jaar, zij het bij uitwisseling, " le Vieux Colombier " van Jacques Copeau , " le Théâtre des Champs-Elysées " met Pitoëff en Jouvet , " la . . .
1922-12-31 TOONEEL TE BRUSSEL I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . styleering en lichteffecten, sedert lang hadden bereikt. En toen - om over enkele andere pogingen heen te stappen - Copeau met zijn " Vieux Colombier " waarlijk eene nieuwe "mise en scène" dacht te geven door van het oude alleen het strikt noodzakelijke te geven, stond hij wel heel . . .
1922-02-21 MOLIÈRE TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . dat doen kan), steekt het niet onder stoelen of banken: hij wil niet anders zijn dan een navolger. Zijn groot voorbeeld is de Parijsche Vieux Colombier ; gelijk de stichter ervan, Jacques Copeau , wil hij niet veel meer dan respect voor het vertoonde stuk. Al wat dit respect . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . aan ieder naar zijn gading te geven - en men richt zich ook tot niet-intellectueelen! -, maar het te doen op de wijze van " Le vieux Colombier " te Parijs! Want dat blijkt wel Jules Delacre's droom te wezen: ons een " vieux Colombier " te schenken, zonder meer. Wist ik . . .
  • . . . het te doen op de wijze van " Le vieux Colombier " te Parijs! Want dat blijkt wel Jules Delacre's droom te wezen: ons een " vieux Colombier " te schenken, zonder meer. Wist ik niet beters, ik zou er op wijzen dat hij zijn manifest heeft opgesteld, weliswaar in meer literairen, . . .
  • . . . tempo "Le pain de ménage", het meesterstukje van Jules Renard kwam spelen. Die lezing, en die vertooning waren bedoeld als propaganda voor " Le vieux Colombier ". Hetgeen wil zeggen dat die schouwburg, welke te Parijs burgerrecht heeft verworven, en zeer terecht, bij ons nog tot de gevaarlijke, de.... . . .
1922-10-27 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Delacre is zij niet: zij is van Jacques Copeau . Ik zal niet zeggen dat " Le Marais " eene succursale is van " Le Vieux Colombier ": het is er eene repliek van, met eigen middelen uitgevoerd. Het bestuur ervan verbergt het trouwens niet, al vliegt ze op eigen . . .
  • . . . en soms eenigszins Hollandsch aandoet (ik stel mij voor dat een Verkade er plezier aan beleven zou), toch Delacre heeft " Le Vieux Colombier " tot het geven van eene reeks vertooningen uitgenoodigd, net als trouwens " Le Théâtre des Champs-Elysées " waar voor het oogenblik het . . .
1923-03 Henri Ghéon: zijn tooneelwerk (Lodewijk Dosfel)
  • . . . breedsprakigheid gewenscht. De personen spreken te vlot, te overvloedig. Le pauvre sous l'escalier werd voor de eerste maal vertoond in Januari 1921 door de Compagnie du Vieux Colombier . Kort daarna werd tengevolge van een gesprek met den veel besproken christelijken kunstschilder Maurice Denis de klucht Du pendu . . .