Advanced Search found 3 item(s) featuring "Charles Gounod"

1939-07 HET NEGEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1926-27 (August Monet)
  • . . . seizoen is nog te vermelden, dat, in hun nood, de heeren Derickx en Tokkie terugkeerden tot den «Faust» van Gounod , zelfs in twee totaal verschillende bezettingen — maar ditmaal met, voor den eersten keer in de Vlaamsche Opera , het ballet van den . . .
1939-07 HET TWEE-EN-TWINTIGSTE JAAR 1918-19 (August Monet)
  • . . . deze ongemakkelijke positie verlost. Reeds zoo gauw als hij gebruik maakte van de afwezigheid eener Fransche Opera om «Faust» — den «Faust» van Gounod namelijk — op zijn repertorium te zetten. De eerste opvoering ervan gebeurde op Donderdag 12 December 1918 , en wel met deze rolverdeeling : . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
  • . . . kwamen de befaamds te componisten van Frankrijk hun werken naar Brussel brengen, dat er de première van gaf - ik noem namen als Gounod , Lalo , Saint-Saëns , Reyer , Massenet , d'Indy - maar veel van wat te Parijs viel - . . .