HET NEGEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1926-27

August Monet, 1939-07


Source

Een halve eeuw Nederlandsch Lyrisch Tooneel en Vlaamsche Opera te Antwerpen: herinneringen, feiten, datums, namen, cijfers en anecdoten, 1939-07-00


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◻◻ August Monet: HET VIER-EN-DERTIGST... 1939-07
 2. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET DRIE-EN-DERTIGST... 1939-07
 3. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET ZES-EN-DERTIGSTE... 1939-07
 4. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET ZEVEN-EN-TWINTIG... 1939-07
 5. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET DERTIGSTE JAAR 1... 1939-07

HET NEGEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1926-27

Samenstelling van het Gezelschap

Orkestmeesters: J.J.B. Schrey, Fl. Bosmans, R. Veremans,

Hoofdregisseur: H. Engelen,

Solisten: Mej. F. d'Aler, Milli Kansky,

Tenoren: J. Urlus (als gast), H. Drost, A. Van Ackerghem, J. Sterkens, A. Van Roey, G. Vercamer, J. Simon,

Baritons: R. Van Aert, K. Bogaers, A. De Quick,

Bariton-Bas: K. Jochem,

Bassen: G. Wouters, J. Heirstrate, K. Schmitz, I. Kesner, R. Oudens,

Sopranen: E. Faniella, B. Briffaux (als gast), M. Nees, F. Hougaerts, J. Calewaert, M. Ségard, A. Derèse, ]. Ooms, C. Van de Velde, E. Kesner,

Mezzo-sopranen: A. Plato, D. Drost-Van Wely, Ir. De Borger, G. Cambier.

Het seizoen 1926-27 behoort ook al tot diegene welke tot den roem van de Vlaamsche Opera weinig hebben bijgebracht en zijn geschiedenis zal dan ook slechts luttel bladzijden in dit boek vullen.

Veel ziekten — het recordcijfer zeker in een halve eeuw ! — andere tegenslagen, vergissingen van de directie, bij 't aanwerven van nieuwe artisten en het aanvaarden van nieuwe stukken — niets van wat maar... niét deugt, ontbrak eraan.

Reclamaties van abonnenten... Aanklachten in de pers... Geroep al om nieuwe « kunstadviseurs »!! En, vóór de maand December reeds, artikels met den titel van « De Toestand in de Vlaamsche Opera » in de gazetten!

Begonnen werd met « Lohengrin » in een bezetting die 't over haar geheel afleggen moest bij al deze van 't vorig seizoen.

Slechts drie nieuwe werken kwamen voor het voetlicht : Op Zaterdag 23 October 1926 : Een oorspronkelijk : « Klaas in 't Luilekkerland », een tekst van Ernest W. Schmidt op muziek van George d'Hoedt, waarvan de verdiensten lang niet opwogen tegen alles wat zijn leefbaarheid in den weg stond.

Op Zaterdag 8 Januari 1927 : Een Tsjechisch : « Jenufa » van Janacek, dat zonder twijfel een méér loonend succes zou hebben genoten, ware het niet gekomen in zulke periode van algemeene depressie, — op het tooneel als in de zaal.

En op Zaterdag 5 Maart : « Lenteoffer » — « Le Sautériot » — van den Oostenrijksch-Italiaanschen toondichter Sylvio Lazzari, dat niet beantwoorden mocht aan de verwachtingen, welke het jaar tevoren in de Fransche Opera vertoonde « La Lépreuse » van denzelfden componist gewekt had.

Als noviteiten bracht het balletkorps :

Op Zaterdag 2 October 1926 : De « Wals » van Ravel.

Op Zaterdag 11 December 1926 : « De Tooverbeiaard » van Piek Mangiangali.

Op Zaterdag 18 December 1926 : « De Tragedie van Salomé », van Florent Schmitt.

Op Zaterdag 9 April 1927 : « Bacchanale » van Ebbe Hamerik, op een scenario van zijn leermeester Frank Van der Stucken.

Als interessante gebeurtenis in dit seizoen is nog te vermelden, dat, in hun nood, de heeren Derickx en Tokkie terugkeerden tot den « Faust » van Gounod, zelfs in twee totaal verschillende bezettingen — maar ditmaal met, voor den eersten keer in de Vlaamsche Opera, het ballet van den Walpurgisnacht.

En véél bressen had deze « Faust » reeds in hun zóózeer geteisterde kas gestopt, toen zij nog een heel nieuwe belangstelling konden wekken voor « Tannhauser », door het optreden van een nieuwe zangeres, die hiermee slechts een proefbeetje van het tooneel nemen kwam, en die later, een onzer sterren van eerste grootte is geworden : Mej. Bertha Briffaux.

Er bestonden toen ook al plannen voor de « Salomé » van Richard Strauss — aanvankelijk met mevr. Faniella in de titelrol, en toen zij de tessituur ervan te hoog vond, met Mevr. Hougaerts —, maar daarvan is niets in huis gekomen.

Dat zou voor 't volgend jaar zijn.

Reprises van « Stepan », « De Rozenkavalier », « Tristan en Isolde » (met den heer Drost als Tristan), « De Doode Oogen », zélfs van « Hoffmanns Vertellingen » — alle toch vroeger verzekerde successen ! — hadden geen leven in de brouwerij kunnen brengen, en de heeren Derickx en Tokkie mogen er wel om geprezen worden — als ze 't zichzelven niet als 'n penitencie tot het bekomen eener absolutie voor hun talrijke zonden hadden opgelegd ! — dat ze, onder zulke benarde omstandigheden, nog twee voorstellingen van « Pelléas en Mélisande » ondernamen, waarvoor ze den heer Scapus hadden teruggevraagd, die, als « Mélisande » dan, Mevr. Hougaerts aan zijn zijde zou vinden.

De eerste vertooning van « Parsifal » op Goeden Vrijdag kon, die seizoen, nog door drie andere worden gevolgd.

En ook dit speeljaar bleef nog geheel vrij van de operette.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◻◻ August Monet: HET VIER-EN-DERTIGST... 1939-07
  zaterdag • Fransche Opera • Fé Derickx • Parsifal • (author) August Monet • opera • vlaamsche opera • Lohengrin • Hoffmanns Vertellingen • Tristan und Isolde • Bernard Tokkie • Faust • — • heeren derickx • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • (date-month) 1939-07 • seizoen • (date-year) 1939
 2. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET DRIE-EN-DERTIGST... 1939-07
  vlaamsche opera • Fransche Opera • Fé Derickx • (author) August Monet • opera • Der Rosenkavalier • Hoffmanns Vertellingen • Tristan und Isolde • Bernard Tokkie • Faust • — • heeren derickx • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • Tannhäuser • Richard Strauss • (date-month) 1939-07 • seizoen • (date-year) 1939
 3. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET ZES-EN-DERTIGSTE... 1939-07
  zaterdag • Fransche Opera • Parsifal • mevr hougaerts • (author) August Monet • Der Rosenkavalier • vlaamsche opera • Hoffmanns Vertellingen • Tristan und Isolde • Faust • — • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • Tannhäuser • (date-month) 1939-07 • seizoen • (date-year) 1939
 4. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET ZEVEN-EN-TWINTIG... 1939-07
  zaterdag • (author) August Monet • Fé Derickx • De Dode Ogen • vlaamsche opera • Stepan • opera • (date-month) 1939-07 • Bernard Tokkie • Ebbe Hamerik • — • heeren derickx • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • seizoen • (date-year) 1939
 5. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET DERTIGSTE JAAR 1... 1939-07
  vlaamsche opera • (author) August Monet • Salomé • De Dode Ogen • — • Fé Derickx • opera • (date-month) 1939-07 • Lohengrin • Bernard Tokkie • Parsifal • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • Richard Strauss • seizoen • (date-year) 1939
 6. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET TWEE-EN-TWINTIGS... 1939-07
  vlaamsche opera • (author) August Monet • Charles Gounod • opera • (date-month) 1939-07 • Hoffmanns Vertellingen • Tristan und Isolde • Faust • — • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • (date-year) 1939
 7. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET EEN-EN-VEERTIGST... 1939-07
  zaterdag • (author) August Monet • — • vlaamsche opera • (date-month) 1939-07 • Lohengrin • Tristan und Isolde • Faust • Ebbe Hamerik • Parsifal • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • Tannhäuser • seizoen • (date-year) 1939
 8. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET ACHT-EN-TWINTIGS... 1939-07
  (author) August Monet • — • Fé Derickx • Der Rosenkavalier • Bernard Tokkie • Maurice Ravel • Parsifal • heeren derickx • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • Richard Strauss • (date-month) 1939-07 • (date-year) 1939
 9. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET EEN-EN-DERTIGSTE... 1939-07
  (author) August Monet • — • Fé Derickx • (date-month) 1939-07 • Bernard Tokkie • Parsifal • heeren derickx • Richard Strauss • seizoen • (date-year) 1939
 10. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET ZES-EN-TWINTIGST... 1939-07
  zaterdag • Fransche Opera • Fé Derickx • vlaamsche opera • (author) August Monet • opera • (date-month) 1939-07 • Lohengrin • Tristan und Isolde • Bernard Tokkie • — • heeren derickx • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • Tannhäuser • seizoen • (date-year) 1939