HET ZES-EN-DERTIGSTE JAAR 1933-34

August Monet, 1939-07


Source

Een halve eeuw Nederlandsch Lyrisch Tooneel en Vlaamsche Opera te Antwerpen: herinneringen, feiten, datums, namen, cijfers en anecdoten, 1939-07-00


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◻◻ August Monet: HET VIER-EN-DERTIGST... 1939-07
 2. ◼◼◼◻◻ August Monet: HET EEN-EN-VEERTIGST... 1939-07
 3. ◼◼◼◻◻ August Monet: HET ZEVENENDERTIGSTE... 1939-07
 4. ◼◼◼◻◻ August Monet: HET VIJF-EN-DERTIGST... 1939-07
 5. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET NEGEN-EN-TWINTIG... 1939-07

HET ZES-EN-DERTIGSTE JAAR 1933-34

Samenstelling van het Gezelschap

Orkestmeesters: H. Diels, R. Veremans, K. Candael (als gast),

Regisseurs: G. Maes, L. Plaum,

Balletmeester: L. Katschourowsky,

Solisten: V. Belowa, L. Devaux, R. Adriasoff,

Tenoren: J. Sterkens, E. Dalbany, S. Bricoult, A. Van Roey, G. Vercamer, J. Loyens, F. Schell, G. De Loor (als gast), Rubeau (als gast), H. Heinz (als gast),

Baritons: A. De Quick, G. Harmsen, R. Van Aert,

Bassen: G. Wouters, J. Heirstrate, E. Jans, J. De Decker, G. Youreneff (als gast),

Sopranen: B. Briffaux, F. Hougaerts, F. Bruylants, J. Calewaert, J. Ooms, M. Van Dooren, E. Bandrowska (als gast), O. Belloy (als gast), H. Krinkels (als gast),

Mezzo-sopranen: R. Christiane, I. De Borger.

Dit jaar was, — na negen-en-negentig jaren bestaan — de Fransche Opera afgeschaft en als voortaan de Koninklijke Vlaamsche Opera het éénige groote zangspeltooneel te Antwerpen zou zijn, dan zou zij ook, als al de groote opera's in het buitenland, aan alle eischen — maar vooral smaken — van het publiek dienen te beantwoorden.

En verschillende stukken van het repertorium van den Royal — dié welke van alle, operarepertoria deel uitmaken — en zelfs in Duitschland en Oostenrijk, de schoonste cijfers op de statistieken verwerven ! — nam de heer Bosmans dit jaar al over.

De « Tosca » (met G. Youreneff als « Scarpia »), op Zaterdag 11 November 1933, « Madame Butterfly » (met mevr. Helene Krinkels, als gast in de hoofdrol en onder de leiding van den Italiaanschen kapelmeester Ugo Benvenuto), op Zaterdag 18 November; « Traviata » (met mevr. Ewa Bandrowska in de titelrol), op Dinsdag 5 December 1933; « Rigoletto » (met G. Youreneff als de Nar en mevr. Krinkels als Gylda) op Dinsdag 9 Januari 1934, « De Dochter van Mme Angot » (met mevr. O. Belloy als gast in de titelrol) op Zondag 28 Januari 1934, en « De Bohème » van Puccini, op Zaterdag 10 Februari 1934.

En, als een overname uit de nalatenschap van den overleden « Royal » mocht ook « Francesca » worden beschouwd: « La Route d'Emeraude » van August De Boeck, dat aldaar zijn succesvol doopsel ontvangen had, en dat, in een zeer voortreffelijke vertaling door Aug. L. Baeyens, op Zaterdag 25 November 1933 zijn eerste Vlaamsche opvoering beleefde.

De titelrol werd gezongen door mevr. F. Hougaerts, « Kobus » door den heer J. Sterkens, « Dirk » door den heer R. Van Aert, « Barent » door G. Wouters, « Barbera » en « Rembrandt » door G. Harmsen, « Krul » door E. Gans, « Van Oostervelde » door F. Schell, « Arz » door E. De Decker, « J. Maan » door J. Loyens en « Moeder Barent » door mevr. Rosa Christiane.

De regie was van Gust Maes en het werk werd gedirigeerd door Renaat Veremans.

De belangrijkste creatie in dit seizoen, — en mede een der belangrijkste sinds het bestaan van de Vlaamsche Opera — kwam al heelemaal in 't begin : Op Zaterdag 14 October 1933 : deze van « Boris Godounow » van M. Moussorgski.

De hoofdrol zong G. Youreneff en voor 't overige zag het programma er zóó uit :

« Prins Chouisky » : A. Van Roey, « Pimene » en « Rangoni » : J. Heirstrate, « Dimitri » : E. Dalbany, « Varlaam » : G. Wouters, « Missail » : Fr. Schell, « Chelkaloff » : E. Gans, « Chroustchoff » : J. Loyens, « Twee Jezuieten » E. Gans en E. De Decker, « de Onnoozele » J. Iyoyens, de « Gendarm » : E. De Decker, « Marina Mnichek » : R. Christiane, « Xenia » : M. Van Dooren, « Feodor » : J. Calewaert, « De Waardin » en de « Voedster » : I. De Borger.

Regie van de heeren G. Maes en K. Schmitz, dirigent : Karel Candael.

Dit seizoen had de heer Bosmans reeds — zoogezegd officieus dan — ingezet op Zaterdag 9 September 1933, met « Middernachtstango » van Karl Komjati, maar veel had zijn kas zich daarvan niet te beloven.

Zijn officieele campagne begon hij op 30 September met niets minder dan « Tristan en Isolde », met Gustaaf De Loor, een Hollandschen tenor, dien hij als gast voor het heele seizoen had aangeworven, die al aan enkele Duitsche schouwburgen verbonden was geweest en dien hij er nooit heeft kunnen toe bewegen om ook maar één van zijn rollen in eigen moedertaal over te leeren.

Op het gebied der operette bracht de heer Bosmans dit jaar, als nieuwigheid, nog « Sissy » van Fritz Kreisler, nadat hij, van het reeds ingestudeerde « Liselotte », van Künneke, had afgezien.

En in de tweede helft van het seizoen ondernam hij nog twee creaties, waarvan hij méér meende te mogen verwachten dan ze gegeven hebben : Op Zaterdag 24 Februari 1934 : « Mr Wu », het Chineesche drama van Eugen d'Albert en op Zaterdag 17 Maart : een Tsjechisch werk met... « Johnny-spielt-auf-pretenties », zoudt ge zoo gezegd hebben : « Spook in 't Slot » van Jaroslav Kricka.

Het nationaal repertorium werd verder nog op Dinsdag 10 April aangevuld door het ballet met een werkje van Arthur Meulemans « Josaphat-park ».

Dit seizoen waagde de heer Bosmans ook een proef, met Operaconcerten. Drie konden er plaats hebben, één met de zangeres Kurianko, één met den vioolvirtuoos Vasa Prihoda en één met Alexander Kipnis, maar toen moest deze zoo goedbedoelde poging worden opgegeven.

Buiten de reeds hooger genoemde vreemde gasten, bracht de heer Bosmans ons dit seizoen nog : De zangeressen Mignona Spence (in Rigoletto) en Ada Poliakowa (in Butterfly), Miguel Fleta in « Carmen » en José de Trevi in « Parsifal ».

Dan was er nog een galavoorstelling voor het « Algemeen Kleedingwerk » van de « Traviata » met mevr. Clara Clairbert en den heer André d'Arkor, terwijl de GAKVO niet minder dan twaalf voorstellingen inrichtte — om de week eene :

« Hoffmanns Vertellingen », met de heeren Vergnes. Herent en Tubianca en de dames Ritter-Ciampi en Fenoyer, onder de leiding van den heer Fichefet.

« Faust », met mevr. Yvonne Gall en de heeren René Maison, Van Obberg en Cambon.

« Tannhauser », met de heeren Hartmann, Husch en Hörner, onder de leiding van Karl Elmendorff.

« Mme Butterfly », met mevr. Tapalès-Isang en den heer di Mazei.

« Carmen », met mevr. Rose Pocidalo, mevr. Talifert en de heeren Micheletti en Richard.

« Tosca », met mevr. Cobelli en Hans Heinz, onder de leiding van den heer Benvenuti.

« Rozenkavalier », met mevr. Schluter, mevr. Hadrabova, mej. Berger en den heer Jelger, onder de leiding van den heer Rosenstock.

« Rigoletto », met mevr. Clairbert en den heer d'Arkor.

« Bohème », met mevr. Valobra en den heer Minghetti.

« Othello », met de heeren Fullin en Granforte.

« De Vledermuis », met de dames Pfahl, Schone, en de heeren Schmitt-Walter, Schokke, Kotter en Toon Janssens, onder de leiding van den heer Ehrlich.

« Parsifal », met mevr. Anny Helm en de heeren Baust, Tappolet en Prohaska, onder de leiding van Felix Weingartner.

Het record van dit seizoen werd ex-aequo behaald door « Faust », « Sissy » en « Butterfly », elk met 10 opvoeringen.

Wagner daarentegen was nog nooit zoo zuinig vertegenwoordigd geweest :

Door « Tristan en Isolde », met 2 opvoeringen; door « De Vliegende Hollander » met 5, door « De Walkure » met 3, door « Tannhauser » met 5 en door « Parsifal » met 2.

Op Maandag 19 Maart 1934 herdacht de heer Bosmans Peter Benoit met een programma, samengesteld uit : « Het drama Christi », Het tooneel der gewonden (gespeeld) uit « De Oorlog », « Jonkvrou Kathelyne », gezongen door mevr. I. De Borger en opvoering van « Isa », samengetrokken tot één bedrijf, maar met behoud van al de muzieknummers, en vertolkt door Mevr. F. Hougaerts (Isa), G. Wouters (Baas Goedmans), J. Sterkens (Willem), R. Van Aert (Georges) en A. Van Roey (Oscar).

Zwaar heeft op de tweede helft van dit seizoen de nationale rouw na Koning Albert's zoo tragischen dood gedrukt.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◻◻ August Monet: HET VIER-EN-DERTIGST... 1939-07
  Fransche Opera • Flor Bosmans • Die Walküre • — • (date-year) 1939 • zaterdag • (author) August Monet • mevr • bosmans • Die Fledermaus • Hoffmanns Vertellingen • Parsifal • seizoen • heer • heer bosmans • (date-month) 1939-07 • La Bohème • Tristan und Isolde • Faust • Getrouwen en Abonnementen van de Koninklijke Vlaamsche Opera • Carmen • gast • Théâtre Royal • vlaamsche opera • heeren • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen
 2. ◼◼◼◻◻ August Monet: HET EEN-EN-VEERTIGST... 1939-07
  — • mevr • Die Walküre • Rigoletto • Madame Butterfly • (date-year) 1939 • zaterdag • (author) August Monet • Die Fledermaus • Parsifal • seizoen • vlaamsche opera • (date-month) 1939-07 • La Bohème • Tristan und Isolde • Faust • Getrouwen en Abonnementen van de Koninklijke Vlaamsche Opera • Carmen • gast • heer • Tannhäuser • La Traviata • heeren • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen
 3. ◼◼◼◻◻ August Monet: HET ZEVENENDERTIGSTE... 1939-07
  Flor Bosmans • Peter Benoit • — • (date-year) 1939 • zaterdag • (author) August Monet • bosmans • Karel Candael • Parsifal • heer • seizoen • vlaamsche opera • heer bosmans • (date-month) 1939-07 • leiding • Faust • 1934 • Getrouwen en Abonnementen van de Koninklijke Vlaamsche Opera • Carmen • gast • Théâtre Royal • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen
 4. ◼◼◼◻◻ August Monet: HET VIJF-EN-DERTIGST... 1939-07
  Flor Bosmans • Die Walküre • — • Jonny spielt auf • (date-year) 1939 • zaterdag • (author) August Monet • bosmans • Karel Candael • Parsifal • seizoen • vlaamsche opera • heer bosmans • (date-month) 1939-07 • Boris Godoenov • 1933 • leiding • August Baeyens • Getrouwen en Abonnementen van de Koninklijke Vlaamsche Opera • gast • heer • Tannhäuser • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • Der Fliegende Holländer
 5. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET NEGEN-EN-TWINTIG... 1939-07
  zaterdag • Fransche Opera • Parsifal • mevr hougaerts • (author) August Monet • Der Rosenkavalier • vlaamsche opera • Hoffmanns Vertellingen • Tristan und Isolde • Faust • — • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • Tannhäuser • (date-month) 1939-07 • seizoen • (date-year) 1939
 6. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET ACHTENDERTIGSTE ... 1939-07
  Flor Bosmans • Mister Wu • Die Walküre • — • (date-year) 1939 • zaterdag • (author) August Monet • mevr • Der Rosenkavalier • seizoen • vlaamsche opera • (date-month) 1939-07 • La Bohème • Boris Godoenov • Tristan und Isolde • Getrouwen en Abonnementen van de Koninklijke Vlaamsche Opera • gast • Eugène d'Albert • heer • Tannhäuser • La Traviata • heeren • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen
 7. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET NEGEN-EN-DERTIGS... 1939-07
  zaterdag • (author) August Monet • Parsifal • La Traviata • (date-month) 1939-07 • heeren • Théâtre Royal • La Bohème • Karel Candael • La Tosca • Faust • — • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • Getrouwen en Abonnementen van de Koninklijke Vlaamsche Opera • Carmen • gast • seizoen • (date-year) 1939
 8. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET VEERTIGSTE JAAR ... 1939-07
  zaterdag • (author) August Monet • Tannhäuser • Der Fliegende Holländer • mevr • vlaamsche opera • Renaat Veremans • (date-month) 1939-07 • gast • Der Rosenkavalier • heeren • — • August De Boeck • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • heer • Getrouwen en Abonnementen van de Koninklijke Vlaamsche Opera • Carmen • Arthur Meulemans • seizoen • (date-year) 1939
 9. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET DRIE-EN-DERTIGST... 1939-07
  vlaamsche opera • Fransche Opera • mevr • (author) August Monet • Renaat Veremans • (date-month) 1939-07 • Die Fledermaus • Hoffmanns Vertellingen • Tristan und Isolde • heeren • Faust • — • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • Tannhäuser • Der Rosenkavalier • Carmen • gast • seizoen • (date-year) 1939
 10. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET DERTIGSTE JAAR 1... 1939-07
  vlaamsche opera • (author) August Monet • Parsifal • Flor Bosmans • (date-month) 1939-07 • Mister Wu • heeren • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • Die Walküre • Othello • Eugène d'Albert • — • mevr • heer • Der Fliegende Holländer • seizoen • (date-year) 1939