Advanced Search found 4 item(s) featuring "Othello"

1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
    1939-07 HET DERTIGSTE JAAR 1927-28 (August Monet)
      1939-07 HET ZES-EN-DERTIGSTE JAAR 1933-34 (August Monet)
        1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)