Advanced Search found 8 item(s) featuring "Getrouwen en Abonnementen van de Koninklijke Vlaamsche Opera"

1939-07 HET NEGEN-EN-DERTIGSTE JAAR 1936-37 (August Monet)
 • . . . Jos Schampaert . Op Zaterdag 13 Maart 1937 : «Het Hooglied» van Karel Candael , onder dezes eigen leiding. Weer waren er acht GAKVO -galas : «Fidelio» : de dames Gertrud Runger, Kupper en de heeren Iyaholm, Hotter, Hermann en Klein. — Dirigent : Steinberg. «Lakmé» : de dames . . .
1939-07 HET ZEVENENDERTIGSTE JAAR 1934-35 (August Monet)
 • . . . de opvoeringen van het mimodrama «De Doode» van Léon Dubois , op Zaterdag 23 en Donderdag 28 Februari 1935 . Daar de GAKVO dit jaar alle betrekkingen met het bestuur van de Koninklijke Vlaamsche Opera afgebroken hadden, besloot de heer Bosmans tot een . . .
 • . . . na afloop van dit seizoen werd de heer Bosmans vervangen door den heer J. Sterkens , en onmiddellijk daarna traden de GAKVO weer in actie. Zij richtten de traditionneele Goeden Vrijdag-vertooning van «Parsifal» in — waarvan anders, dit jaar wel niets zou gekomen zijn, — verzekerden . . .
1939-07 HET EEN-EN-VEERTIGSTE JAAR 1938-39 (August Monet)
 • . . . van «De Walkure», vijf van «Lohengrin», en twee van «Parsifal». Het hoogste aantal vertooningen bereikte weer «Zwarte Viooltjes». Het bijzonder zwaargevuld programma van de GAKVO zag er bij 't eind van het seizoen aldus uit : «André Chénier» (de heeren Aldo Lamperi, Mario Basiola, Eraldo Coda, Erminio Benatti, E. . . .
1939-07 HET ZES-EN-DERTIGSTE JAAR 1933-34 (August Monet)
 • . . . Dan was er nog een galavoorstelling voor het «Algemeen Kleedingwerk» van de «Traviata» met mevr. Clara Clairbert en den heer André d'Arkor, terwijl de GAKVO niet minder dan twaalf voorstellingen inrichtte — om de week eene : «Hoffmanns Vertellingen», met de heeren Vergnes. Herent en Tubianca en de dames . . .
1939-07 HET VIJF-EN-DERTIGSTE JAAR 1932-33 (August Monet)
 • . . . steeds tot de gasten van het huis behoort en zijn naam aan menigen heuglijken avond heeft verbonden — is de tweede nooit teruggekomen. De GAKVO -gala's van dat seizoen waren : «De Vliegende Hollander» : met Rudolf Boeckelmann, Henny Trundt, en H. Weber — dirigent F. Weismann, «Laagland», met : . . .
1939-07 HET VEERTIGSTE JAAR 1937-38 (August Monet)
 • . . . schermen voor de vier bedrijven waren geborsteld, trouw naar de teekeningen van Felix Timmermans zélf. De eerste opvoering ervan hadden de GAKVO onder hun bescherming genomen. De ministers Marck en Bouchery vereerden haar door hun aanwezigheid en voor de schitterend-volle zaal was het een bijzonder uitbundig . . .
 • . . . een opvoering van «Anna-Marie» te geven, als Vlaamsche tegenprestatie voor de Duitsche opvoering van «Schwarzschwanenreich» van Siegfried Wagner , — óók voor de GAKVO — door het gezelschap van de Keulensche Opera alhier. Deze voorstelling ging op 7 December 1937 met een glansrijk galavertoon, gepaard. H. M. . . .
 • . . . November 1937 was gewijd aan de nagedachtenis van Julius Schrey onder de auspiciën van het « Aanmoedigingscomiteit voor artistieke Werking » en de GAKVO , en bestond uit een nog niet uitgevoerd symfonisch werk van hem, uit zijn zangspel «Het Arendsnest», en uit het tweede bedrijf van «Tannhauser» voorafgegaan . . .
 • . . . dan wanneer zulks ook voor «Zwarte Viooltjes», «Cosi fan tutte», «Anna-Marie», «André Chenier» en verschillende nieuwe balletten het geval was. Het programma van de GAKVO was dit jaar ook bijzonder schitterend : «Aïda» : met de dames Roman en Elmo en de heeren Merli, Nava en Huberty. — Dirigent . . .
1939-07 HET ACHTENDERTIGSTE JAAR 1935-36 (August Monet)
 • . . . «De Weg» van Werner Egk en op Zaterdag 21 Maart 1936 : «De betooverde Instrumenten», van Jean Françaix . De GAKVO waren dit seizoen ook nog zeer bedrijvig. De volgende acht galas werden door hen ingericht : «Tristan en Isolde» : de heeren Kahlenberg, Hotter . . .
1939-07 HET VIER-EN-DERTIGSTE JAAR 1931-32 (August Monet)
 • . . . hulpverleening aan de Fransche Opera bestond, en die den titel van « Les Amis du Théatre Royal » voerde. Deze vereeniging zou heeten « Getrouwen en Abonnenten van de Koninklijke Vlaamsche Opera »; in 't kort: « GAKVO ». — Nadien hebben we onder dit barbaarsche en toch reeds zoo gunstig . . .
 • . . . van « Les Amis du Théatre Royal » voerde. Deze vereeniging zou heeten « Getrouwen en Abonnenten van de Koninklijke Vlaamsche Opera »; in 't kort: « GAKVO ». — Nadien hebben we onder dit barbaarsche en toch reeds zoo gunstig befaamde woord : « Getrouwen van de Antwerpsche Vlaamsche Opera » moeten verstaan, . . .
 • . . . de Koninklijke Vlaamsche Opera »; in 't kort: « GAKVO ». — Nadien hebben we onder dit barbaarsche en toch reeds zoo gunstig befaamde woord : « Getrouwen van de Antwerpsche Vlaamsche Opera » moeten verstaan, wat dan zou beteekenen dat de abonnenten er niets meer mee te maken hebben. .. .Wat nogal . . .
 • . . . moeten verstaan, wat dan zou beteekenen dat de abonnenten er niets meer mee te maken hebben. .. .Wat nogal logisch is, tenslotte, wanneer de GAKVO al méér en méér een zelfstandige organisatie is geworden, die haar eigen abonnenten heeft. Zóóver dachten de eerste stichters toen echter nog niet. Het . . .
 • . . . met vreemde gasten en daarvoor dan een krachtige propaganda-actie voeren. En zoo vond de eerste der thans reeds zoo lange en indrukwekkende reeks der GAKVO -vertooningen plaats op Dinsdag 4 Januari 1932 en bestond uit «Carmen», met vier Italiaansche gasten : Mevr. Lucia Abrescia, in de titelrol, Hr Nico . . .
 • . . . als «José», Mej. Enrica Alberti, als «Micaela» en hr Antonora Reali, als «Escamillo». ...Terwijl op den dirigeerstoel ook een Italiaan zat : Antonio Parenti. GAKVO patronneerde dit eerste jaar van zijn bestaan nog : «Lohengrin» met als gast Hendrik Drost, «De Walkure», met Jac Urlus en Lucien Van Obbergh, . . .