HET NEGEN-EN-DERTIGSTE JAAR 1936-37

August Monet, 1939-07


Source

Een halve eeuw Nederlandsch Lyrisch Tooneel en Vlaamsche Opera te Antwerpen: herinneringen, feiten, datums, namen, cijfers en anecdoten, 1939-07-00


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◻◻ August Monet: HET EEN-EN-VEERTIGST... 1939-07
 2. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET VEERTIGSTE JAAR ... 1939-07
 3. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET ZEVENENDERTIGSTE... 1939-07
 4. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET ZES-EN-DERTIGSTE... 1939-07
 5. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET VIER-EN-DERTIGST... 1939-07

HET NEGEN-EN-DERTIGSTE JAAR 1936-37

Samenstelling, van het Gezelschap

Orkestmeesters: H. Diels, R. Veremans, J.J.B. Schrey (als gast),

Hoofdregisseur: H.E. Mutzenbecher,

Regisseurs: H. Caspeele, K. Schmitz,

Balletmeester: W. Karnetzki,

Solisten: V. Belowa, L. Devaux, L. Autin, Rudolph, Pétrièsky,

Tenoren: F. Gysen, J. Lesens, D. Meybert, T. Beets (als gast), E. Borgers, (als gast), H. Katona (als gast), A. Van Roey, G. Vercamer, J. Loyens, P. France,

Baritons: A. De Quick, G. Harmsen, R. Van Aert, F. Clement, A. Crabbé (als gast), K. Jochem (als gast), G. Youreneff (als gast),

Bassen: E. De Decker, J. Heirstrate, G. Wouters,

Sopranen: M. Serverius (als gast), B. Briffaux, F. Bruylants, J. Calewaert, M. Farrère, J. Ooms, S. Soudan, M. Van den Bosch, J. Weyler, M. Van der Meirsch (als gast), Y. Dauphin (als gast), A. Bellina (als gast),

Mezzo-sopranen: R. Christiane, I. De Borger, J. Belloy-Van Troyen (als gast).

Onder de vele ervaringen, die de heer Sterkens — tegen voldoend zware betaling — in zijn eerste bestuurdersjaar had opgedaan, was dat de Vlaamsche Opera, zoomin als welke andere ook, « Faust » en « Carmen » kan missen.

Géén van beide had hij op zijn speelplan voor dit jaar geschreven, maar aan het eerste had hij toch kort na Nieuwjaar al moeten gelooven, en, als hij er voor zijn tweede seizoen ook « Carmen » nog bijgenomen had, dan moest hij, bij 't opmaken van zijn bilan over dit seizoen ondervinden, dat « Faust » en « Carmen » de recordhouders waren : « Faust » met 10 opvoeringen en « Carmen » met 9. Welk cijfer ook « Tosca » bereikte.

« De Meesterzangers van Nürnberg », waarmee hij deze tweede campagne had ingezet, kon het er slechts tot vijf brengen.

Het is nochtans in zijn geheel een zeer goed — vooral rijk-afgewisseld — seizoen geworden.

Nóg twee pogingen om de nieuwere Duitsche producties hier ingang te doen vinden, mochten niet slagen.

Deze niet met « De Snijders van Schoonaerde » van Jan Brandts-Buys — een Nederlander — op Donderdag 29 October 1936 en nog minder deze met « De Wondervedel », van Werner Egk, op Zaterdag 19 December 1936.

Maar des te dieper sloegen nog twee erfstukken van den « Royal » in : « Manon », van Massenet, op Donderdag 19 November 1936, en « Aïda » van Verdi, op Zaterdag 6 Maart 1937.

Ofschoon met dezelfde zorgen omringd en met niet minder artistieken smaak en weelde ten tooneele gebracht, mocht « Maroef » niet zoozeer bevallen.

Dit « Duizend-en-één-Nacht » spel van Henri Rabaud kon het slechts tot vier voorstellingen brengen, waarvan de eerste plaats had op Zaterdag 20 Februari 1937.

Op Zaterdag 9 Januari 1937 was het Italiaansch element op het repertorium — en gewis wel op méér bestendige manier — aangevuld geworden door « Cavalleria Rusticana » van Mascagni.

En dan, werd op Oud jaaravond van 1936 op dit repertorium ook een plaatsje ingeruimd aan « Walsdroom », operette van Oscar Straus.

Al de noviteiten, door het ballet gebracht, waren er in dit seizoen nationale, maar ander nationaal werk kwam er niet bij :

Op Donderdag 20 October 1936 : « Carnaval », van Jaak Opsomer.

Op Zaterdag 9 Januari 1937 : « Paris in Verlegenheid », van Marcel Poot, op een scenario van Herman Teirlinck.

Op Donderdag 21 Januari 1937 : « De Bekoring », van Jos Schampaert.

Op Zaterdag 13 Maart 1937 : « Het Hooglied » van Karel Candael, onder dezes eigen leiding.

Weer waren er acht GAKVO-galas :

« Fidelio » : de dames Gertrud Runger, Kupper en de heeren Iyaholm, Hotter, Hermann en Klein. — Dirigent : Steinberg.

« Lakmé » : de dames Bovy, Calmeyn, Lyonel, Denié en Prick en de heeren Villabella, Cot en Lefevre. — Dirigent : Augustin Cluytens.

« Elektra » : de dames Jost-Arden, Oehms en Kindermann en de heeren Meybert en Hotter. — Dirigent : Fritz Zaun.

« Bohème » : de dames Cebotari en Bocci en de heeren Lugo, Bordonali, Carmassi, Venturino en Balbo. — Dirigent : Hendrik Diels.

« Figaros Bruiloft » : de dames Singenstreu, Book, Geroe en 4e heeren Hermann, Czubok en Klein. — Dirigent : Szenkar.

« Tosca » : mevr. Nemeth en de heeren Sved, von Patacky, Arsenia, Zecca en Carlo. — Dirigent : Hendrik Diels.

« Don Juan » : de dames Pauly, Singenstreu en Kust en de heeren Husch, Griebel, Suthaus en Reinhold. — Dirigent : Steinberg.

« Meesterzangers » : de dames Reining, Schepers en de heeren Bockelmann, Lorenz, Bohme, Hermann, Biterauf. Dirigent : Karl Elmendorff.

Dan werd een katholieke Gala gegeven, bestaande uit « Traviata », met mevr. Clairbert en den heer Lens. — Dirigent : François Gaillard, een gala voor 't Algemeen Kleedingwerk, bestaande uit « Faust » met de dames Bellin, Delmar en de heeren d'Arkor en Colonne. — Dirigent : Fr. Ruhlmann, en een gala voor het Kindergasthuis « Louise-Marie », bestaande uit « Iphigénia in Tauris » van Glück, met de heeren Beets, Crabbé en Toutenel en de dames Suzanne Rapin en Nelly Cholté. — Dirigent : Hendrik Diels.

De zorg voor het instandhouden der Goeden-Vrijdag-traditie met « Parsifal » nam dat jaar de heer Sterkens op zich, en met slechts één vreemden gast — den Duitschen tenor Sattler voor de titelrol — kon hij tweemaal voor een uitverkocht huis, een alleszins waardige opvoering van het « Bühnenweihfestspiel » leveren.

In dit seizoen — op Donderdag 3 December 1936 — was Julius J. B. Schrey overleden.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◻◻ August Monet: HET EEN-EN-VEERTIGST... 1939-07
  dames • — dirigent • — • (date-year) 1939 • zaterdag • (author) August Monet • Jozef Sterkens • dirigent • Parsifal • (date-month) 1939-07 • Figaro's bruiloft • Giuseppe Verdi • La Bohème • Faust • Getrouwen en Abonnementen van de Koninklijke Vlaamsche Opera • Carmen • gast • heer sterkens • La Traviata • heeren • seizoen • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • Don Juan ou le Festin de Pièrre
 2. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET VEERTIGSTE JAAR ... 1939-07
  zaterdag • (author) August Monet • Jozef Sterkens • Aïda • dames • heer sterkens • Julius Schrey • (date-month) 1939-07 • — dirigent • Jules Massenet • Lakmé • heeren • dirigent • — • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • 1937 • Getrouwen en Abonnementen van de Koninklijke Vlaamsche Opera • Carmen • gast • seizoen • (date-year) 1939
 3. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET ZEVENENDERTIGSTE... 1939-07
  zaterdag • (author) August Monet • Jozef Sterkens • Parsifal • heer sterkens • Julius Schrey • (date-month) 1939-07 • Théâtre Royal • Karel Candael • Faust • — • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • Getrouwen en Abonnementen van de Koninklijke Vlaamsche Opera • Carmen • gast • seizoen • (date-year) 1939
 4. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET ZES-EN-DERTIGSTE... 1939-07
  zaterdag • (author) August Monet • Parsifal • La Traviata • (date-month) 1939-07 • heeren • Théâtre Royal • La Bohème • Karel Candael • La Tosca • Faust • — • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • Getrouwen en Abonnementen van de Koninklijke Vlaamsche Opera • Carmen • gast • seizoen • (date-year) 1939
 5. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET VIER-EN-DERTIGST... 1939-07
  zaterdag • (author) August Monet • — • Julius Schrey • (date-month) 1939-07 • Théâtre Royal • La Bohème • Pietro Mascagni • heeren • Faust • Parsifal • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • Getrouwen en Abonnementen van de Koninklijke Vlaamsche Opera • Carmen • gast • seizoen • (date-year) 1939
 6. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET ACHTENDERTIGSTE ... 1939-07
  zaterdag • (author) August Monet • Jozef Sterkens • dames • heer sterkens • Julius Schrey • (date-month) 1939-07 • Werner Egk • Elektra • La Bohème • heeren • 1936 • — • Don Juan ou le Festin de Pièrre • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • La Traviata • Getrouwen en Abonnementen van de Koninklijke Vlaamsche Opera • gast • seizoen • (date-year) 1939
 7. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET EEN-EN-DERTIGSTE... 1939-07
  (author) August Monet • Jozef Sterkens • Fidelio • Julius Schrey • (date-month) 1939-07 • Elektra • Die Meistersinger von Nürnberg • — • Parsifal • seizoen • (date-year) 1939
 8. ◼◻◻◻◻ August Monet: HET VIJF-EN-TWINTIGS... 1939-07
  (author) August Monet • Fidelio • Julius Schrey • (date-month) 1939-07 • heeren • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • gast • seizoen • (date-year) 1939
 9. ◼◻◻◻◻ August Monet: HET VIJF-EN-DERTIGST... 1939-07
  zaterdag • (author) August Monet • Parsifal • Giuseppe Verdi • — dirigent • gast • Karel Candael • dirigent • — • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • Getrouwen en Abonnementen van de Koninklijke Vlaamsche Opera • (date-month) 1939-07 • seizoen • (date-year) 1939
 10. ◼◻◻◻◻ August Monet: HET DERTIGSTE JAAR 1... 1939-07
  (author) August Monet • Jozef Sterkens • — • heer sterkens • Julius Schrey • (date-month) 1939-07 • heeren • Parsifal • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • Herman Teirlinck • seizoen • (date-year) 1939