Advanced Search found 7 item(s) featuring "Giuseppe Verdi"

1939-07 HET TWEE-EN-DERTIGSTE JAAR 1929-30 (August Monet)
  • . . . Wolff-Ferrari . Op Dinsdag 3 December 1929 : «Lara», van Armand Marsick . Op Zaterdag 15 Februari 1930 : «Falstaff» van Verdi . Alle drie geleid door Julius Schrey en op het tooneel gebracht door den heer Derickx die zich van den heer . . .
1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
  • . . . Weber , Gluck , Mozart , Richard Strauss , Eugène d'Albert , Wolf-Ferrari , Rimsky-Korsakoff , Verdi .... Terwijl een rijkelijk gesubsidieerde instelling als « de Munt » zich meestal maar matig bekommerde om de producten van Waalsche komponisten stond de
  • . . . Beethoven (Fidelio) ; Wagner (De Meesterzangers; Lohengrin, Tristan en Isolde, Rijngoud, Walkure, Siegfried en Godendeemstering), Mozart (Figaro's Bruiloft), Verdi (Othello), enz... Zoo pas had er de creatie in Nederlandsche taal plaats van Sly, de succesopera van den eleganten en geestigen Wolf-Ferrari . . . .
  • . . . beurt ; De Egyptische Helena van Strauss , Judith van Honeger en Falstaff, het al te weinig bekende meesterwerk van Verdi . Het is algemeen bekend, dat de Opera een orkest bezit van allereerste gehalte. Julius J. B. Schrey , de komponist van . . .
1939-07 HET NEGEN-EN-DERTIGSTE JAAR 1936-37 (August Monet)
  • . . . twee erfstukken van den « Royal » in : «Manon», van Massenet , op Donderdag 19 November 1936 , en «Aïda» van Verdi , op Zaterdag 6 Maart 1937 . Ofschoon met dezelfde zorgen omringd en met niet minder artistieken smaak en weelde ten tooneele gebracht, mocht «Maroef» . . .
1939-07 HET EEN-EN-VEERTIGSTE JAAR 1938-39 (August Monet)
  • . . . door zes andere, alle drukbezocht, kon worden gevolgd, maar zóó zegenrijk mocht de poging niet uitvallen, van Zaterdag 25 Februari 1939 , om Verdi's «Trouvère» op het repertorium van de Vlaamsche Opera te enten. De éénige nieuwigheid, door het balletkorps dit seizoen gebracht — de eerste . . .
1939-07 HET VIJF-EN-DERTIGSTE JAAR 1932-33 (August Monet)
  • . . . Tindel, in zijn eigen taal, de titelrol zingen. Op Dinsdag 6 December 1932 vond hier de eerste opvoering, in Nederlandsche sprake, van Verdi 's «Gemaskerd Bal» plaats. Wat de heer Bosmans aan de operette en aan het lichter genre in 't algemeen offeren moest, dat trachtte . . .
1921-02-25 MUZIEK TE BRUSSEL I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . zei, die misschien wel eenige reden tot misnoegdheid heeft, bood hij dit jaar aan merkwaardigs niet veel meer dan eene behoorlijke reprise van Verdi 's "Falstaff", terwijl hij telkens het Meyerbeer -repertorium herhaalt, wat eene opgetogen menigte lokt. Eene uitzondering op deze weinigverheffende vertooningen zou de uitvoering wezen . . .
1921-09-19 MUZIKALE VERHUIZING (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Luart, "La Traviata" zingt. (Waaruit blijkt, zooals ik zei, dat de muziek weer eens verhuisd is). Verwacht van mij geen uitvoerig stuk over Verdi 's meesterstuk: ik kan het er voor houden dat het u bekend is. En trouwens, wat kan ik u nog vertellen over de voorstellingen van . . .
  • . . . Luart zingt zoo, dat men vergeet dat ze een crinoline aan heeft. En het costuum van den ténor Razavet verplaatst de muziek van Verdi prachtig in haar tijd, hetgeen ons criterium verscherpt en de wet der relativiteit leert. Kan men beters wenschen?.... N.R.C., 23 September 1921 . . . .