HET EEN-EN-VEERTIGSTE JAAR 1938-39

August Monet, 1939-07


Source

Een halve eeuw Nederlandsch Lyrisch Tooneel en Vlaamsche Opera te Antwerpen: herinneringen, feiten, datums, namen, cijfers en anecdoten, 1939-07-00


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◻◻ August Monet: HET VEERTIGSTE JAAR ... 1939-07
 2. ◼◼◼◻◻ August Monet: HET ZES-EN-DERTIGSTE... 1939-07
 3. ◼◼◼◻◻ August Monet: HET NEGEN-EN-DERTIGS... 1939-07
 4. ◼◼◼◻◻ August Monet: HET VIER-EN-DERTIGST... 1939-07
 5. ◼◼◼◻◻ August Monet: HET ACHTENDERTIGSTE ... 1939-07

HET EEN-EN-VEERTIGSTE JAAR 1938-39

Samenstelling van het Gezelschap

Orkestmeesters: H. Diels, R. Veremans, D. Sternfeld,

Regisseurs: K. Schmitz, H. Caspeele, G. De Bakker,

Balletmeester: W. Karnetzki,

Solisten: V. Belowa, L. Devaux, J. Jacobs, S.Petré, Rudolph en Pétrièsky,

Tenoren: T. Beets, D. Meybert, J. Lesens, A. Van Raey, G. Vercamer, J. Loyens,

Baritons: A. De Quick, A. Crabbé (als gast), G. Youreneff (als gast), G. Harmsen, R. Van Aert,

Bassen: G. Wouters, J. Heirstrate, E. De Decker,

Sopranen: B. Briffaux, M. Serverius, J. Calewaert, M. Van der Meirsch, M. Van den Bosch, J. Ooms, J. Weyler, F. Bruylants, L. De Winter (als gast), I. Raymakers (als gast), M. Farrère (als gast), M. Van den Broeck (als gast), N. Noirot (als gast), N. Cholté (als gast),

Mezzo-sopranen: R. Christiane, I. De Borger, I. Randal.

Bij de generale repetitie van « Tannhäuser », op Woensdag 28 September 1938 — waarmee des anderdaags het seizoen moest geopend worden — hooren we den heer Sterkens nóg zeggen : — Als we al dit werk nu maar niet om niéts aan 't doen zijn !

Een pikzwarte wolk woog op dat moment over de wereld. We leefden al zoo goed als op oorlogsvoet. Verschillende leden van koor en orkest waren onder de wapens geroepen en zelfs de heer De Quick, die als « Wolfram » optreden moest, was gemobiliseerd.

Op dien Donderdagavond, den eersten van October 1938 — wie hing toen niét met al zijn zenuwen, tot springens toe gespannen, aan de radio, voor de berichten over de conferentie van Hitier, Mussolini, Daladier en Chamberlain, te München, waar op dat moment over het leven van millioenen, over de redding of den ondergang der beschaving werd beslist!

Dat was dan de stemming die op den schouwburgdrukte, waarin met den « Zangwedstrijd op den Wartburg » dit seizoen werd ingezet!

En als we op 't oogenblik nóg steeds niet uit die zenuwsloopende, energieverlammende atmosfeer bevrijd zijn, — dan mag het, van al de wonderen in de geschiedenis der Vlaamsche Opera misschien wel het grootste heeten, dat de heer Sterkens dit speeljaar zonder kleerscheuren tot een waardig einde heeft kunnen brengen.

Met déze verzwarende, maar hem tot eer strekkende omstandigheid nog, dat hij, alle nooden en angsten van den tijd ten spijt, heelemaal aan 't begin ervan, twee ondernemingen had geplaatst, waarvan hij, zelfs onder de meest normale omstandigheden, onmogelijk eenig financieel heil hadde kunnen verwachten, in de meest bescheiden verhouding tot de offers en de inspanning, die hij er zichzelf voor opleggen zou : De heropvoering — ongeveer geheel nieuw in te studeeren en in nieuwe decors — van « Prinses Zonneschijn » en de creatie van « Ariane en Blauwbaard », van Maurice Maeterlinck en Paul Dukas, op Zaterdag 22 October 1938.

Veel méér geldelijk profijt mocht hij ook niet beleven van zijn twee andere belangrijke creaties : Deze van « Monna Lisa », van Max von Schillings, op Zaterdag 24 December 1938, en deze van « Leonardo da Vinci », van Ebbe Hamerik, op Dinsdag 28 Maart 1939, — die in den vollen zin een « creatie » was, want dit Deensche werk werd tevoren nog nergens vertoond.

Veel méér genoegen bezorgde hem de opvoering van Bizets « Parelvisschers », op Zaterdag 11 Februari, die nog door zes andere, alle drukbezocht, kon worden gevolgd, maar zóó zegenrijk mocht de poging niet uitvallen, van Zaterdag 25 Februari 1939, om Verdi's « Trouvère » op het repertorium van de Vlaamsche Opera te enten.

De éénige nieuwigheid, door het balletkorps dit seizoen gebracht — de eerste maal op 31 December 1938 — was er een nationale : « Pierlala » muziek van Daniël Sternfeld op een scenario van Joris Diels.

Slechts één hier nog niet geziene operette, dit speeljaar : « Victoria en haar Huzaar » van Paul Abraham, op Zaterdag 8 October 1938.

Aan Wagner werd slechts geofferd met zes opvoeringen van « Tannhauser », drie van « De Walkure », vijf van « Lohengrin », en twee van « Parsifal ».

Het hoogste aantal vertooningen bereikte weer « Zwarte Viooltjes ».

Het bijzonder zwaargevuld programma van de GAKVO zag er bij 't eind van het seizoen aldus uit :

« André Chénier » (de heeren Aldo Lamperi, Mario Basiola, Eraldo Coda, Erminio Benatti, E. De Decker en A. Crabbé en de dames Stella Roman, Rita Monticone en Maria Rubini.— Dirigent : Antonino Votto).

« Tannhauser » (de heeren Seider, Nilsson, Schellenberg, Griebel, Klein, Grimberg en Treffner en de dames Grete Kubatzky, Jost-Arden en Herma Kittel. — Dirigent : Hans Knappertsbusch).

« Faust » (de heeren Arnoult, Singher, Pernet, De Decker, en de dames Hoerner, Lyonel en De Borger. — Dirigent : de heer Ph. Gaubert).

« Palestrina » (het heele gezelschap van Keulen. — Dirigent : Fritz Zaun).

« Ariane et Barbe Bleue », (de heer Wouters en de dames G. Lubin, M. Vhita, F. Holnay, M. Lascar, G. Cernay, Y. Faroche en S. Stappen. — Dirigent : Ph. Gaubert).

« Die Fledermaus » (de heeren Bartolitius, Harlan, Grimberg, Griebel, Alsen en de dames Clara Ebers, Adele Kern en M. Strack. — Dirigent : B. Wetzelsberger).

« Tristan en Isolde » (de heeren Lorenz, Nissen, Shirp, Hermann en Wolff en de dames Paula Buchner en. I. Karen. — Dirigent : K. Elmendorff).

« De Ontvoering uit het Serail » (heeren Patzak, Herrmann, Klein en Schellenberg en de dames Cebotari, L. Rudolph. — Dirigent: H. Knappertsbusch).

« Cosi fan tutte » (de heeren Patzak, Schellenberg en Hagner en de dames Ebers, Helletsgruber en Riedinger. — Dirigent : H. Knappertsbusch).

« Figaros Bruiloft » : (de heeren John Brownlee, Kipnis, Franklin, Peters, Dunlop en de dames Rautawaarda, Bokor en Brun. — Dirigent : E. Szenkar).

« Don Juan » (de heeren Brownlee, Kipnis, Luigi Fort, Morot en de dames Bokor, Flesch en Christie. — Dirigent : E. Szenkar).

Dan waren er dit seizoen nog acht andere galavertooningen geweest :

« Zwarte Viooltjes » voor de Air-Scouts — als gast de pianist A. De Vries.

« Carmen », voor de Toogbootkapiteins. — als gasten mevr. Minne Bolotine en de heer J. Stokking.

« Traviata » voor het « Aanmoedigingscomiteit » — als gasten : mevr. M. Perras en den heer Gysen.

« De Parelvisschers » voor de « Club Telegraphic » (met het gewone gezelschap).

« Rigoletto » voor de « Katholieke Feesten » met mevr. Vina Bovy en den heer Villabella.

« Butterfly » voor de « Vlaamsche Philharmonie », met mevr. Gerö en den heer Kurt Baum.

« De Parelvisschers » voor de Oud-leerlingen van St Ignatius (met mevr. Vina Bovy en de heeren Mancel en Durel).

Dan was er op 14 April nog een voorstelling van de « Bohème », met de medewerking van den tenor Josef Schmidt.

Alle zenuwachtigheid, angst en staat van alarm ten spijt, die dit heele jaar geen minuut ophielden, had de heer Sterkens toch weer geheel zijn programma, met mathematische preciesheid kunnen afwerken.

Wéér bleef hij het publiek geen enkele première, geen enkele door hem beloofde herneming schuldig, en alle kwamen, met astronomische nauwkeurigheid, op het voorspelde oogenblik.

Als intusschen de Staat zijn toelage aanzienlijk had verhoogd dan was zulks voor 't grootste deel te danken aan burgemeester C. Huysmans, die zich hiervoor bijzonder te Brussel ingespannen had.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◻◻ August Monet: HET VEERTIGSTE JAAR ... 1939-07
  zwarte viooltjes • Zwarte Viooltjes • mevr • dames • — dirigent • — • (date-year) 1939 • zaterdag • (author) August Monet • Jozef Sterkens • 1938 • dirigent • Andrea Chénier • seizoen • vlaamsche opera • (date-month) 1939-07 • Getrouwen en Abonnementen van de Koninklijke Vlaamsche Opera • Carmen • gast • heer • Lohengrin • heer sterkens • Tannhäuser • heeren • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • Cosi fan tutte
 2. ◼◼◼◻◻ August Monet: HET ZES-EN-DERTIGSTE... 1939-07
  — • mevr • Die Walküre • Rigoletto • Madame Butterfly • (date-year) 1939 • zaterdag • (author) August Monet • Die Fledermaus • Parsifal • seizoen • vlaamsche opera • (date-month) 1939-07 • La Bohème • Tristan und Isolde • Faust • Getrouwen en Abonnementen van de Koninklijke Vlaamsche Opera • Carmen • gast • heer • Tannhäuser • La Traviata • heeren • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen
 3. ◼◼◼◻◻ August Monet: HET NEGEN-EN-DERTIGS... 1939-07
  dames • — dirigent • — • (date-year) 1939 • zaterdag • (author) August Monet • Jozef Sterkens • dirigent • Parsifal • (date-month) 1939-07 • Figaro's bruiloft • Giuseppe Verdi • La Bohème • Faust • Getrouwen en Abonnementen van de Koninklijke Vlaamsche Opera • Carmen • gast • heer sterkens • La Traviata • heeren • seizoen • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • Don Juan ou le Festin de Pièrre
 4. ◼◼◼◻◻ August Monet: HET VIER-EN-DERTIGST... 1939-07
  mevr • Die Walküre • — • Princess Sunshine • (date-year) 1939 • zaterdag • (author) August Monet • Die Fledermaus • Parsifal • seizoen • vlaamsche opera • (date-month) 1939-07 • La Bohème • Tristan und Isolde • Faust • Getrouwen en Abonnementen van de Koninklijke Vlaamsche Opera • Carmen • gast • heer • Lohengrin • heeren • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen
 5. ◼◼◼◻◻ August Monet: HET ACHTENDERTIGSTE ... 1939-07
  mevr • dames • Daniel Sternfeld • Die Walküre • — • (date-year) 1939 • zaterdag • (author) August Monet • Jozef Sterkens • mevr vina • vina bovy • seizoen • vlaamsche opera • (date-month) 1939-07 • La Bohème • Tristan und Isolde • Getrouwen en Abonnementen van de Koninklijke Vlaamsche Opera • gast • heer • De Ontvoering uit het Serail • heer sterkens • Tannhäuser • La Traviata • heeren • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • Don Juan ou le Festin de Pièrre
 6. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET ZEVENENDERTIGSTE... 1939-07
  zaterdag • (author) August Monet • Jozef Sterkens • Parsifal • De Ontvoering uit het Serail • heer sterkens • Cosi fan tutte • (date-month) 1939-07 • vlaamsche opera • Faust • — • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • heer • Getrouwen en Abonnementen van de Koninklijke Vlaamsche Opera • Carmen • gast • seizoen • (date-year) 1939
 7. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET VIJF-EN-DERTIGST... 1939-07
  zaterdag • (author) August Monet • Tannhäuser • Lohengrin • Parsifal • vlaamsche opera • Giuseppe Verdi • — dirigent • gast • Die Walküre • dirigent • heer • — • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • Richard Wagner • Getrouwen en Abonnementen van de Koninklijke Vlaamsche Opera • (date-month) 1939-07 • seizoen • (date-year) 1939
 8. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET NEGEN-EN-TWINTIG... 1939-07
  zaterdag • (author) August Monet • — • vlaamsche opera • (date-month) 1939-07 • Lohengrin • Tristan und Isolde • Faust • Ebbe Hamerik • Parsifal • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • Tannhäuser • seizoen • (date-year) 1939
 9. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET DERTIGSTE JAAR 1... 1939-07
  vlaamsche opera • (author) August Monet • Jozef Sterkens • Parsifal • mevr • Lohengrin • heer sterkens • (date-month) 1939-07 • heeren • Die Walküre • — • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • heer • Richard Wagner • seizoen • (date-year) 1939
 10. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET ZES-EN-TWINTIGST... 1939-07
  zaterdag • (author) August Monet • Paul Dukas • mevr • vlaamsche opera • (date-month) 1939-07 • Lohengrin • heeren • Tristan und Isolde • Die Walküre • heer • — • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • Princess Sunshine • Tannhäuser • seizoen • (date-year) 1939