Advanced Search found 6 item(s) featuring "Daniel Sternfeld"

1933-09-22 K.N.S. "Hamlet" door W. Shakespeare (Victor J. Brunclair)
  • . . . niet opgewassen! De figuratie was stijlvast getraind en de schermen van L. Seghers getuigden van een versoberd, esthetisch inzicht. Over de tooneelmuziek van D. Sternefeld zijn we heelemaal niet te spreken en achten wij ze trouwens overbodig. Wij dringen er langs dezen weg nogmaals op aan, dat W. . . .
1932-01-16 K.N.S. "Liliom" door Franz Molnar (Victor J. Brunclair)
  • . . . Vooral de schijnwerpers op de gallerij kwamen doorgaans een ietsje te laat. Wij weten niet waarom het noodzakelijk was de muzikale illustratie van D. Sternfeld over te laten. Een spelleider met eeltige muzikale kennis had het net zoo goed kunnen doen, venmits wij enkele bekende arias te hooren . . .
1937 De Lucifer van Joris Diels (Willem Putman)
  • . . . Schouwburg heeft dit begrepen en zoo werden dezen keer alle factoren, de regie ( Ben Royaards ), het décor (Jan Brusselmans), de muziek ( Daan Sternefeld ), de costuums (Lon Landau) in offervaardigen en zeer talentrijken dienst gesteld van het Vondeliaansche vers. Het was zeer schoon. En het was bestendig . . .
  • . . . de speelruimte met een haast vergeestelijkte aanwezigheid, waarboven de zacht zingende stemmen stegen als het geruisch van vlerken. En hierrond deed de componist Daan Sternefeld den hemel zingen... . . .
1939-07 HET EEN-EN-VEERTIGSTE JAAR 1938-39 (August Monet)
  • . . . het balletkorps dit seizoen gebracht — de eerste maal op 31 December 1938 — was er een nationale : «Pierlala» muziek van Daniël Sternfeld op een scenario van Joris Diels . Slechts één hier nog niet geziene operette, dit speeljaar : «Victoria en haar Huzaar» van . . .
1933-03-31 Kon. Nederlandsche Schouwburg; De koopman van Venetië door W. Shakespeare (Victor J. Brunclair)
  • . . . een prachtbeeld vol suggestie. En bij avond werd het met de veelkleur der lantaarnlichten een tooverspel. Ook de muzikale aanpassing van den heer D. Sternefeld bracht voortreffelijke ambiance. Zoo werd dan èn door het bontgeschakeerd karnaval, èn door de muziek, èn door de schermen, een kleurenvizioen van de . . .
1939-07 HET ACHTENDERTIGSTE JAAR 1935-36 (August Monet)
  • . . . François Gaillard , oud-bestuurder van de Opera te Luik . De belangrijkste nationale creatie van dit seizoen was deze van «Mater-Dolorosa», van Daniël Sternfeld op een libretto van Willem Gyssels , op Zaterdag 21 December 1935 , op het tooneel gebracht door den heer Mutzenbecher en . . .