Advanced Search found 4 item(s) featuring "Rigoletto"

1936-03-03 Prins Igor (L.O.)
    1934-01-31 Kon. Vlaamsche Opera: Eerste opvoering van "De Dochter van Mme Angot" (L.O.)
      1939-07 HET EEN-EN-VEERTIGSTE JAAR 1938-39 (August Monet)
        1939-07 HET ZES-EN-DERTIGSTE JAAR 1933-34 (August Monet)