Advanced Search found 5 item(s) featuring "Paul Dukas"

1939-07 HET EEN-EN-VEERTIGSTE JAAR 1938-39 (August Monet)
 • . . . te studeeren en in nieuwe decors — van «Prinses Zonneschijn» en de creatie van «Ariane en Blauwbaard», van Maurice Maeterlinck en Paul Dukas , op Zaterdag 22 October 1938 . Veel méér geldelijk profijt mocht hij ook niet beleven van zijn twee andere belangrijke creaties : Deze . . .
1921-06-22 MUZIEK TE BRUSSEL II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . intieme concerten van kamermuziek, de werken van zijne vrienden, de toenmalige "jongeren", met hemzelf als oudste en Pierre de Bréville , naast Paul Dukas en Claude Debussy als jongste, te openbaren: boven die uitvoeringen, welke door de toewijding der executanten - meest nog onbekende, maar . . .
 • . . . werk van twee leerlingen van César Franck : "Le Chant de la Cloche>" van Vincent d'Indy -zelf, en "La Péri" van Paul Dukas . Bij deze twee werken komt bovengemelde dubbele, evenwijdige maar evenwichtige, hoedanigheid ten stelligste uit. Zij wordt echter overheerscht door nog eene andere hoedanigheid, . . .
 • . . . der schriftuur, en het genot is dubbel en nochtans één, dat men smaakt bij het volgen van deze medesleepende en nochtans doorwrochte partituur. Paul Dukas ' ballet La Péri, dat gij in dit seizoen van de Nationale Opera gezien hebt, is omstreeks 1910 ontstaan, onder den . . .
 • . . . van pracht, en de choregraphische uitvoering van eene zeldzame verfijning, in een uiterst-modern décor.... dat de aandacht wel wat al te zeer afleidt. Dukas ' muziek is inderdaad heel wat dramatischer dan het scenario, waarvan de climax te enkelvoudig, te weinig verscheiden is om aanhoudend te boeien. Die enkelvoudigheid . . .
 • . . . ik zei het daareven, wèl dramatisch. De dramatiek ervan ligt echter veel meer in de polyphonische behandeling dan in het gevoelsgehalte. Hierin staat Dukas , met alle inspiratief-geestelijk verschil, dat oneindig is, veel dichter bij den meester Franck dan de oudere Vincent d'Indy het doet. . . .
 • . . . gingen haast zeggen minder-loyaal, dan in den "Chant de la Cloche>", al heeft zij denzelfden schoolinvloed ondergaan. Doch, tusschen "l'Apprenti sorcier" van denzelfden Dukas , waarbij wij nog denken kunnen aan Franck 's "Chasseur maudit", en deze "Péri", is Debussy en al zijn raffinement gekomen. Al . . .
 • . . . nog denken kunnen aan Franck 's "Chasseur maudit", en deze "Péri", is Debussy en al zijn raffinement gekomen. Al hield Dukas muzikaal steeds beter stand, al bleek hij steeds beter omlijnd, beter omraamd dan het werk van den dichter van "Pelléas et Mélisande", al is . . .
 • . . . het wel te zeggen, "La Péri" meer nog ontsieren dan het drama "Ariane et Barbe-bleue", waar zulke zintuigelijkheid bij plaatsen als onontbeerlijk was. Paul Dukas , bij aanleg scherper-intellectueel dan Debussy , wist in zijn drama een evenwicht te behouden, dat bewondering afdwong. Een innig gevoelselement - konden . . .
1921-11-02 Muziek te Brussel VI (Karel Van de Woestijne)
 • . . . ons gegeven geworden in de gezegende tijden dat wij slag op slag "Pelléas et Mélisande" van Debussy , "Ariane et Barbe-Bleue" van Paul Dukas en "Eros vainqueur" van Pierre de Bréville te genieten kregen, met vertolksters als Mary Garden en Madame Croiza, afwisselend met
1919-05-09 Tooneel en muziek te Brussel (Karel Van de Woestijne)
 • . . . van Vincent d'Indy werden gecreëerd en voor 't eerst buiten Frankrijk "Pelléas et Mélisande" en de heerlijke "Ariane et Barbe-Bleue" van Paul Dukas werden vertoond en genoten. De Muntschouwburg heeft ons gisteren "Marouf" gegeven: het is de eerste vertooning van het jaar geweest, waarop . . .
 • . . . hebben vervuld gevoeld met de dankbaarheid die het zuivere kunstwerk schenkt. Veel minder angstvallig-individualistisch dan bovengemelde lyrische drama's van Debussy en Dukas , is "Marouf" ééne opwelling van aangehouden melodie, een perpetuëele zang der milde natuurlijke, heerlijk-vloeiende inspiratie, soms rijzend en zwellend om uit te breken in . . .
 • . . . voor, nu en dan zelfs een weerklank te zijn; de angst om de uiterste persoonlijkheid kent hij veel minder dan Debussy , Dukas , Ravel . Hij heeft hunne middelen overgenomen, maar - misschien omdat wij er gewend aan geraakt zijn - bevreemden, verontrusten zij ons niet . . .
1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
 • . . . 1923 nog een dansavond geweest met Mevr. Felyne Verbist en den heer Stowitz, als gasten, met als voornaamste nummer : «De Peri» van Paul Dukas . Orkest onder de leiding van Schrey. Op vrij korten afstand, ditzelfde seizoen : een diepe rouw en een heuglijk feest : Het afsterven . . .