Advanced Search found 3 item(s) featuring "Madame Butterfly"

1922-05-05 Madame Butterfly (Cr.)
    1939-07 HET EEN-EN-VEERTIGSTE JAAR 1938-39 (August Monet)
      1939-07 HET ZES-EN-DERTIGSTE JAAR 1933-34 (August Monet)