Advanced Search found 4 item(s) featuring "Jules Massenet"

1923-01-07 Marouf (L.O.)
  • . . . al te zeer in zichzelf gekeerd kunstleven. En wie weet, of het ons niet voor goed verlossen zal van 'n operamakerij, waarmede o.a. Massenet in zijn geheel, een Puccini met een werk als "La Tosca" onzen tijd verzwakken kwamen. De hoofdfiguur van het werk is de . . .
1939-07 HET NEGEN-EN-DERTIGSTE JAAR 1936-37 (August Monet)
  • . . . op Zaterdag 19 December 1936 . Maar des te dieper sloegen nog twee erfstukken van den « Royal » in : «Manon», van Massenet , op Donderdag 19 November 1936 , en «Aïda» van Verdi , op Zaterdag 6 Maart 1937 . Ofschoon met dezelfde zorgen omringd en . . .
1939-07 HET VEERTIGSTE JAAR 1937-38 (August Monet)
  • . . . van «Lohengrin». Dat was op Zaterdag, 2 October 1937 . Des anderdaags bracht hij de eerste opvoering in Nederlandsche sprake van «Werther» van Jules Massenet , en den volgenden Zaterdag al — op 9 October 1937 — deze van nóg een succeswerk uit het Fransche repertoire : «Lakmé» . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
  • . . . dat er de première van gaf - ik noem namen als Gounod , Lalo , Saint-Saëns , Reyer , Massenet , d'Indy - maar veel van wat te Parijs viel - ik zal maar Carmen aanhalen - beleefde hier overtuigende triumphen, die aan . . .