Advanced Search found 9 item(s) featuring "Christoph Gluck"

1923-01-24 Fransche Opera: "Iphigénie en Tauride" (L.O.)
 • . . . echter de talrijke portamento's, waarmede zij den klaagtoon van den zang aan te dikken zocht en welke indruischen tegen het klassiek karakter van Gluck 's muziek. Het ideaal vriendenpaar Oreste-Pylades maakte uitstekend figuur. De heer De Lay heeft de Orestespartij langs alle kanten verkend en er zich geheel meester . . .
 • . . . lijkt de inhoud der partituur een recueil van begeleidingsformulen, welke nog niet eens uitmunten door verscheidenheid. Saai was het en geheel ongeschikt om Gluck 's kunst genietbaar te maken. Die opsomming moet er harerzijds toe strekken, om plaats te verleenen aan den indruk, die niet medehielp om het artistieke . . .
1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
 • . . . geopenbaard. Zij heeft het Vlaamsch publiek in aanraking gebracht met het dramatisch werk van Wagner , Beethoven , Weber , Gluck , Mozart , Richard Strauss , Eugène d'Albert , Wolf-Ferrari , Rimsky-Korsakoff , Verdi .... Terwijl een rijkelijk gesubsidieerde . . .
1939-07 HET NEGEN-EN-DERTIGSTE JAAR 1936-37 (August Monet)
 • . . . de heeren d'Arkor en Colonne. — Dirigent : Fr. Ruhlmann, en een gala voor het Kindergasthuis «Louise-Marie», bestaande uit «Iphigénia in Tauris» van Glück , met de heeren Beets, Crabbé en Toutenel en de dames Suzanne Rapin en Nelly Cholté. — Dirigent : Hendrik Diels. De zorg voor het . . .
1919-02-11 Tooneel te Brussel I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . - gaat het literair geweten misschien nog dieper, uit het zich vooral in persoonlijker taal.... Ik noem Racine : ik heb gelegenheid Gluck te noemen en het zal u niet verwonderen, dat ik het met welgevallen doe, nu de gelegenheid mij daartoe geboden wordt. Want ook de . . .
 • . . . is het niet, dat ik van de voorstellingen onthou, die ik heb bijgewoond; het is de nieuwe ensceneering van het derde bedrijf van Gluck 's "Orphée". Stelt u, bij een onvergelijkelijke orkestuitvoering, vol sordine-nuanceering, een onwezenlijk schemeringtooneel voor, witte, traagtrippende droomgedaanten in een blank dageraadlandschap, een Elyseum van Vergiliaanschen . . .
 • . . . onvergelijkelijke orkestuitvoering, vol sordine-nuanceering, een onwezenlijk schemeringtooneel voor, witte, traagtrippende droomgedaanten in een blank dageraadlandschap, een Elyseum van Vergiliaanschen vrede en Maeterlincksche geheimzinnigheid; Gluck nagevoeld door een Debussy , minuetti gedanst door volgelingen van eene Isadora Duncan , die, naar Fransch-klassieke wijze, maat zou weten te . . .
1921-02-25 MUZIEK TE BRUSSEL I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . gebeurd, ook in den tijd dat Gevaert ons weêrgalooze uitvoeringen van weêrgalooze meesterstukken bezorgde, - wij denken aan de resurrectie van Gluck , door Gevaert 's piëteit en kunde uit de kwasi-vergetelheid opgeroepen, - is het wel ooit gebeurd dat overbekende werken als Tannhauser, Tristan en . . .
1921-07-27 MUZIEK TE OOSTENDE II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . men het zelfs in de hoofdstad slechts met zeldzaamheid smaakt. Waarom verwaarloost de Muntschouwburg , die aan de muziekwereld enkele jaren een Gluck terugschonk, een Gluck , die vernieuwd, niettemin met al den eerbied werd voorgedragen, dien hij verdient, - waarom schenkt Brussel en zijn nationaal . . .
 • . . . hoofdstad slechts met zeldzaamheid smaakt. Waarom verwaarloost de Muntschouwburg , die aan de muziekwereld enkele jaren een Gluck terugschonk, een Gluck , die vernieuwd, niettemin met al den eerbied werd voorgedragen, dien hij verdient, - waarom schenkt Brussel en zijn nationaal opera-tooneel ons den nationalen
1921-11-02 Muziek te Brussel VI (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Pierre de Bréville te genieten kregen, met vertolksters als Mary Garden en Madame Croiza, afwisselend met Berlioz "Troyens" en den volledigen Gluck -cyclus, dan zou deze "Marouf", met al zijne beminnelijke kwaliteiten, vermoedelijk gevallen zijn als een steen. Men zou hebben ingezien, hoe dit gemakkelijke, vlotte werk . . .
1919-05-09 Tooneel en muziek te Brussel (Karel Van de Woestijne)
 • . . . bij Claude Monet of... Claude Pellée , ons met dankbaarheid terugdenken doen aan de Elyseesche velden of de Armidatuinen van Ridder Gluck , maar modern-gezien, modern-doorvoeld, modern-weergegeven, in het perpetuum mobile van eene doorloopend-muzikale, heerlijk-milddadige natuur van kinderlijke en toch verfijnde, zeer-spontane en nochtans zeer-bewuste, gulle . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Wagner hier geestdriftig werd ontvangen, toen Parijs er nog de ooren voor stopte. Het is geen vijftien jaar geleden, dat hier een volledige Glück -cyclus werd uitgevoerd, toen Parijs daar geenszins aan dacht, en dat zelfs de oratoria van Berlioz er ten tooneele werden gevoerd - La . . .