Advanced Search found 5 item(s) featuring "Karel Candael"

1923-10-19 Pinksternacht (L.O.)
  • . . . waarvan het werk van Sabbe en Roels vol is. De toondichter was verhinderd zelf het werk te komen leiden. Candael moest inspringen en bleef, vaak gehinderd door de aarzelingen van sommige zangers, de partituur toch voldoende meester om recht te laten weervaren. De tooneelschikking . . .
1939-07 HET NEGEN-EN-DERTIGSTE JAAR 1936-37 (August Monet)
  • . . . Donderdag 21 Januari 1937 : «De Bekoring», van Jos Schampaert . Op Zaterdag 13 Maart 1937 : «Het Hooglied» van Karel Candael , onder dezes eigen leiding. Weer waren er acht GAKVO -galas : «Fidelio» : de dames Gertrud Runger, Kupper en de heeren Iyaholm, Hotter, . . .
1939-07 HET ZEVENENDERTIGSTE JAAR 1934-35 (August Monet)
  • . . . 1912 voor den heer Fontaine van gemaakt was. Negen opvoeringen van «Charlotte Corday» gingen onder de leiding van den heer Karel Candael en met de medewerking van den « Lasalles Kring » voor «het oproer in de straten van Parijs». Dat was dan de bijdrage van . . .
  • . . . wel met «Vlammend Land» van Kurt Atterberg , waarvan de eerste opvoering dagteekent van Zaterdag 17 November 1934 . De leiding had Karel Candael . Op dit repertorium ontbraken tot dusver nog steeds twee Mozartwerken : «De Ontvoering uit het Serail» en «Cosi fan tutte». In . . .
1939-07 HET ZES-EN-DERTIGSTE JAAR 1933-34 (August Monet)
  • . . . : J. Calewaert, «De Waardin» en de «Voedster» : I. De Borger. Regie van de heeren G. Maes en K. Schmitz, dirigent : Karel Candael . Dit seizoen had de heer Bosmans reeds — zoogezegd officieus dan — ingezet op Zaterdag 9 September 1933 , met «Middernachtstango» . . .
1939-07 HET VIJF-EN-DERTIGSTE JAAR 1932-33 (August Monet)
  • . . . terwijl hijzelf aan den lessenaar stond. En de twee Vlaamsche toondichters, van wie hij zeer belangrijke werken opvoerde, Maurits Schoemaker en Karel Candael , zullen deze werken ook wel als ...vooruitgeschoven posten bedoeld hebben. Maurits Schoemaker zijn zangspel «Swane», op een tekst van
  • . . . van Styn Streuvels en Emmanuel De Bom , waarvan de creatie op Zaterdag 21 Januari 1933 plaats greep, als Karel Candael zijn «dans- en gebarenspel» «De Zeven Hoofdzonden», hetwelk, onder zijn eigen leiding, op Zaterdag 2 Maart 1933 zijn eerste voorstelling mocht beleven. . . .