Advanced Search found 9 item(s) featuring "Théâtre Royal"

1923-10-07 La Tosca (L.O.)
 • . . . Koninklijke Fransche Schouwburg : "La Tosca" De Italiaansche opera heeft in "La Tosca" een werk naar haar gading. Sensatie is steeds een harer lokmiddelen geweest. . . .
1923-10-15 Het Russisch Ballet (L.O.)
 • . . . Koninklijke Fransche Schouwburg : Het Russisch Ballet De moderne danskunst heeft zich met het gezelschap van Serge de Lhagilew meester gemaakt der . . .
1927-03-09 Boris Godounow (L.O.)
 • . . . Fransche Schouwburg : "Boris Godounow" Zoo enkel de groote theaterondernemingen zich de weelde kunnen veroorloven dit werk in volle staatsie te monteeren, zoo blijkt de . . .
1939-07 HET NEGEN-EN-DERTIGSTE JAAR 1936-37 (August Monet)
 • . . . «De Wondervedel», van Werner Egk , op Zaterdag 19 December 1936 . Maar des te dieper sloegen nog twee erfstukken van den « Royal » in : «Manon», van Massenet , op Donderdag 19 November 1936 , en «Aïda» van Verdi , op Zaterdag 6 Maart . . .
1939-07 HET ZEVENENDERTIGSTE JAAR 1934-35 (August Monet)
 • . . . «Belmonte», den heer Harmsen als «Pacha Selim», den heer Wouters als «Osmin», en den heer Vercamer als «Pedrillo». Uit de nalatenschap van den Royal haalde de heer Bosmans nog twee stukken over : Op Zaterdag 19 Januari 1935 : «De Favoriete», van Donizetti . . .
1939-07 HET ZES-EN-DERTIGSTE JAAR 1933-34 (August Monet)
 • . . . buitenland, aan alle eischen — maar vooral smaken — van het publiek dienen te beantwoorden. En verschillende stukken van het repertorium van den Royal — dié welke van alle, operarepertoria deel uitmaken — en zelfs in Duitschland en Oostenrijk, de schoonste cijfers op de statistieken verwerven ! — . . .
 • . . . en «De Bohème» van Puccini , op Zaterdag 10 Februari 1934 . En, als een overname uit de nalatenschap van den overleden « Royal » mocht ook «Francesca» worden beschouwd: «La Route d'Emeraude» van August De Boeck , dat aldaar zijn succesvol doopsel ontvangen had, en dat, in . . .
1939-07 HET ZEVEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1924-25 (August Monet)
 • . . . buitenlandsche noviteiten : «Phoebe» van E. André Gedalge , op Zondag 30 November 1924 , en «Drie houten Poppen» (reeds in den Royal vertoond) van Michel-Maurice Lévy , op Zondag 8 Maart 1925 . Als we nog gezegd zullen hebben, dat dit seizoen met twee complete . . .
1939-07 HET DRIE-EN-TWINTIGSTE JAAR 1919_20 (August Monet)
 • . . . dancings een zeer sterke vraag naar muzikanten ontstond, meende hun Syndicaat voor de leden van 't orkest der Vlaamsche en der Fransche Opera ook hoogere looneischen te mogen stellen. Zóó hoog, dat ze door beide bestuurders, zoowel door den heer Coryn als door den . . .
 • . . . moesten worden, zonder eenige zekerheid, wanneer ze weer open zouden kunnen gaan. Zoo was er dan géén seizoen 1920-1921. Evenmin als in den « Royal ». De pogingen van een organisatie, «De Liefdadigheidsopera» geheeten, en door de heeren Paul Scapus en Alfons Cluytens gesticht, om in de beide theaters het . . .
1939-07 HET VIER-EN-DERTIGSTE JAAR 1931-32 (August Monet)
 • . . . eene van bijzonder groo-te artistieke beteekenis worden. De noviteiten hebben zich dan ook bepaald tot twee ontleeningen aan het Italiaansch repertorium van den Royal : Op Zaterdag 12 December 1931 : «Vriend Fritz», van Mascagni en op Zaterdag 2 April 1932 : De «Bohème», . . .