Advanced Search found 6 item(s) featuring "Renaat Veremans"

1939-07 HET VIER-EN-TWINTIGSTE JAAR 1921-22 (August Monet)
  • . . . Jan Collignon, zou kunnen optreden. Dit jaar werden voor 't eerst Flor Bosmans , die in 1932 directeur zou worden, en Renaat Veremans als kapelmeesters aangeworven. Het mocht wel schijnen alsof al deze tegenspoeden aan Fontaines energie een knak gegeven hadden, die niet meer . . .
1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
  • . . . nieuwen bloei nabij is. De directie van de K. VI. O. kondigt immers de eerste opvoering aan van «Het Mirakel» van Renaat Veremans , «Lava» van den Brusselschen komponist Marsick , «Rink Folkema» van Moeremans , «Het Mirakel van Sint Antonius» van Brumogne . . . .
1939-07 HET ZES-EN-DERTIGSTE JAAR 1933-34 (August Monet)
  • . . . Maan» door J. Loyens en «Moeder Barent» door mevr. Rosa Christiane. De regie was van Gust Maes en het werk werd gedirigeerd door Renaat Veremans . De belangrijkste creatie in dit seizoen, — en mede een der belangrijkste sinds het bestaan van de Vlaamsche Opera — kwam . . .
1939-07 HET VEERTIGSTE JAAR 1937-38 (August Monet)
  • . . . nóg een succeswerk uit het Fransche repertoire : «Lakmé» van Leo Delibes . Beide werken, gingen onder de leiding van den heer Renaat Veremans . Dit seizoen zou bijzonder gekenmerkt worden door drie belangrijke Vlaamsche creaties : Op Zaterdag 27 November 1937 : «Vikings» een libretto van . . .
  • . . . Chopin , door Leo Fob . Op Dinsdag 22 Februari 1938 : «Anna-Marie» een libretto van Felix Timmermans , met muziek van Renaat Veremans . Toen den heer Sterkens de tekst van «Zwarte Viooltjes», met de meeste liederen erin door de toen pas overleden dochter van . . .
  • . . . Aert (Gladkowzki) en mej. V. Belowa (de Taglione). De regie was van den heer K. Schmitz en de muzikale leiding had de heer R. Veremans . Een uiterste zorg werd door den heer Sterkens ook gewijd aan «Anna-Marie». Alles wat de auteurs van de aankleeding en de . . .
1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
  • . . . Kerk van Sint-Eaurentius, waar de uitvaart geschiedde, zongen de heer E. Borgers het «O Salutaris» van Verhoeven en een «Benedictus» van Renaat Veremans , en de heer R. Van Aert het «Ave Maria» van Benoit . Henry Fontaine werd bijgezet in het nieuwe Antwerpsche . . .
1939-07 HET DRIE-EN-DERTIGSTE JAAR 1930-31 (August Monet)
  • . . . Maar een te onthouden avond daarentegen was wèl deze van Donderdag 4 December 1930 , wanneer voor de eerste maal «Het Mirakel» van Renaat Veremans werd opgevoerd : een Beatrysspel door Jules Gondry , waarmee Veremans zich als een rijk — en vooral mildbegaafd operacomponist . . .
  • . . . wanneer voor de eerste maal «Het Mirakel» van Renaat Veremans werd opgevoerd : een Beatrysspel door Jules Gondry , waarmee Veremans zich als een rijk — en vooral mildbegaafd operacomponist doen kennen heeft en dat, mits enkele wijzigingen, vooral in het tweede bedrijf, tot een . . .