Advanced Search found 1 item(s) featuring "Jaroslav Kricka"

1939-07 HET ZES-EN-DERTIGSTE JAAR 1933-34 (August Monet)
  • . . . en op Zaterdag 17 Maart : een Tsjechisch werk met... «Johnny-spielt-auf-pretenties», zoudt ge zoo gezegd hebben : «Spook in 't Slot» van Jaroslav Kricka . Het nationaal repertorium werd verder nog op Dinsdag 10 April aangevuld door het ballet met een werkje van Arthur Meulemans . . .