Advanced Search found 1 item(s) featuring "Karl Komjati"

1939-07 HET ZES-EN-DERTIGSTE JAAR 1933-34 (August Monet)
  • . . . seizoen had de heer Bosmans reeds — zoogezegd officieus dan — ingezet op Zaterdag 9 September 1933 , met «Middernachtstango» van Karl Komjati , maar veel had zijn kas zich daarvan niet te beloven. Zijn officieele campagne begon hij op 30 September met niets minder dan . . .