Advanced Search found 1 item(s) featuring "Eduard Künneke"

1939-07 HET ZES-EN-DERTIGSTE JAAR 1933-34 (August Monet)
  • . . . heer Bosmans dit jaar, als nieuwigheid, nog «Sissy» van Fritz Kreisler , nadat hij, van het reeds ingestudeerde «Liselotte», van Künneke , had afgezien. En in de tweede helft van het seizoen ondernam hij nog twee creaties, waarvan hij méér meende te mogen verwachten dan ze . . .