Advanced Search found 2 item(s) featuring "La Fille de Madame Angot"

1934-01-31 Kon. Vlaamsche Opera: Eerste opvoering van "De Dochter van Mme Angot" (L.O.)
    1939-07 HET ZES-EN-DERTIGSTE JAAR 1933-34 (August Monet)