Advanced Search found 9 item(s) featuring "Fransche Opera"

1927-01-28 Te Antwerpen: Fransche Opera: Eerste opvoering van "Résurrection" van Alfano (L.O.)
 • . . . Te Antwerpen: Fransche Opera : Eerste opvoering van "Résurrection" van Alfano Nadat de Vlaamsche Opera ons bekend maakte met "Sakuntala" bestijgt deze Italiaansche . . .
 • . . . van Alfano Nadat de Vlaamsche Opera ons bekend maakte met "Sakuntala" bestijgt deze Italiaansche componist het tooneel der Fransche Opera met "Résurrection", dat tot zijn jeugdwerken behoort. 't Verplaatst ons in den tijd toen men in Puccini den Messias van een . . .
1923-01-24 Fransche Opera: "Iphigénie en Tauride" (L.O.)
 • . . . Fransche Opera : "Iphigénie en Tauride" Van de gewoonte elke week met een nieuwe wederopvoering voor den dag te komen, ziet het bestuur slechts noodgedwongen . . .
 • . . . dier ongewenschte en onhebbelijke applausstormen uit, die destlijk schaden aan den gang van het drama en er op wijzen, dat het publiek der Fransche Opera niet vatbaar is voor een discipline, opgelegd door den eerbied ie men verschuldigd is aan het kunstwerk en zijn vertolking. Dat zulks den . . .
1927-01-01 Te Antwerpen: Fransche Opera: Creatie van "Dans l'ombre de la Cathedrale" (L.O.)
 • . . . Te Antwerpen: Fransche Opera : Creatie van "Dans l'ombre de la Cathedrale" De beperkte ruimte van het tooneel kan moeilijk de plaats innemen van de onbeperkte ruimte, . . .
1939-07 HET NEGEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1926-27 (August Monet)
 • . . . Sautériot» — van den Oostenrijksch-Italiaanschen toondichter Sylvio Lazzari , dat niet beantwoorden mocht aan de verwachtingen, welke het jaar tevoren in de Fransche Opera vertoonde «La Lépreuse» van denzelfden componist gewekt had. Als noviteiten bracht het balletkorps : Op Zaterdag 2 October 1926 : De «Wals» . . .
1923-01-07 Marouf (L.O.)
 • . . . Fransche Opera : "Marouf" "Marouf" is evenels Mozart 's "Tooverfluit" een spectakelstuk - 'n spectakelstuk bijgevolg in den besten zin van 't woord! 't . . .
1939-07 HET ZES-EN-DERTIGSTE JAAR 1933-34 (August Monet)
 • . . . Belloy (als gast), H. Krinkels (als gast), Mezzo-sopranen: R. Christiane, I. De Borger. Dit jaar was, — na negen-en-negentig jaren bestaan — de Fransche Opera afgeschaft en als voortaan de Koninklijke Vlaamsche Opera het éénige groote zangspeltooneel te Antwerpen zou zijn, dan zou zij ook, als . . .
1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
 • . . . waar de heeren burgemeester Van Cauwelaert, Emiel Wambach , bestuurder van het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium , Coryn , bestuurder van de Fransche Opera en Derickx , uit naam van de Vlaamsche Opera , een laatsten afscheidsgroet uitspraken, en in de Kerk van Sint-Eaurentius, waar . . .
1939-07 HET VIER-EN-DERTIGSTE JAAR 1931-32 (August Monet)
 • . . . het Syndicaat , die in dezen hoogen nood als redder voor de zaak zou optreden. Het toeval wilde dat het orkest van de Fransche Opera schier geheel uit leden van zijn vereeniging bestond, en daar de Fransche Opera pas twee weken later zou moeten opengaan, zouden . . .
 • . . . Het toeval wilde dat het orkest van de Fransche Opera schier geheel uit leden van zijn vereeniging bestond, en daar de Fransche Opera pas twee weken later zou moeten opengaan, zouden deze muzikanten dan maar die twee weken in de Vlaamsche Opera komen werken, . . .
 • . . . wee der Vlaamsche Opera een Vereeniging in het leven geroepen, in den aard van deze welke reeds tot hulpverleening aan de Fransche Opera bestond, en die den titel van « Les Amis du Théatre Royal » voerde. Deze vereeniging zou heeten « Getrouwen en Abonnenten van de . . .
 • . . . te vergemakkelijken — de subsidie verminderd met 120.000 frank : juist hetzelfde bedrag dat de Stad toen bezuinigde, door de toelage aan de Fransche Opera geheel af te schaffen. Dit laatste seizoen der directie Derickx en Tokkie werd op Zaterdag 23 April 1932 . . .
1939-07 HET DRIE-EN-DERTIGSTE JAAR 1930-31 (August Monet)
 • . . . Hun déficit voor de drie eerste speelmaanden beliep toen tot 160.000 frank, met dezen al zéér schralen troost voor hen : dat de Fransche Opera toen voor een verlies van wel 180.000 frank stond en de Nederlandsche Schouwburg voor een van 60.000 ! Maar zij gaven . . .