Advanced Search found 2 item(s) featuring "De Standaard"

1920-01-15 De windmolen van Stuivenberg (Anon.)
  • . . . op zijn verzoek, aan de oorlogsblinden worden overhandigd. Dat eert den jubilaris dubbel. Naast de vele gelukwenschen die vanaf 't podium werden uitgesproken, voegt " De Standaard " hier ook de zijne. Dat het den koenen Vlaamsche tooneelspeler René Dewit gegeven zij, zich nog lange jaren verdienstelijk te maken voor het . . .
1925-09 TOONEEL-TENTOONSTELLING TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . rondstuurde - zoodat wij nagenoeg hieruit vermoeden kunnen, wat de waarde is van dat te Leopoldsburg gebeurd "mirakel" (met dit woord werd het in De Standaard aangekondigd), namelijk een interessant regie-experiment, waartoe echter weeral eens een tekst werd gebruikt, die niets met tooneel te maken heeft en waarvan de . . .