De windmolen van Stuivenberg

Anon., 1920-01-15


Source

De Standaard, 1920-01-15


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◻◻ Anon.: Het gezin van Paemel... 1920-11-21
 2. ◼◼◻◻◻ T.B.: De Meester der Smelt... 1920-01-19
 3. ◼◼◻◻◻ Anon.: De Dief... 1920-11-05
 4. ◼◼◻◻◻ Anon.: Jack... 1920-12-27
 5. ◼◼◻◻◻ Anon.: Opening van den Koni... 1920-11-01

"De kunstvrienden" van Brussel

De Koninklijke Tooneelmaatschappij "De Kunstvrienden" gaf in de Vlaamschen Schouwburg een prachtig geslaagde jubelvertooning ter gelegenheid van het 25jarig jubelfeest als tooneelspeler van haar verdienstelijken voorzitter, den heer René Dewit.

Met veel bijval werd opgevoerd: "De windmolen van Stuivenberg" en "Tamboer Janssens". Daarin onderscheidde zich vooral Mevr. H. Sroobants-Taymans, die in beide stukken hoogstverdienstelijk spel te zien gaf. Tot het doen welgelukken van de stukken werkten o.a. ook nog mee, de heeren René Dewit, E. Vander Aa, A. Torsin, N. Broos, W. Lauwens, L. Kwisthout, M. DeWit, A. Van Eggermond en P. Vander Stalle.

Na afloop der vertooning had het huldebetoon aan den jubilaris plaats. Onder de aanwezigen merkten we o.m. op schepen Hallet en de Konsul der Nederlanden.

Er werden redevoeringen en gelukwenschen uitgesproken door de heeren de Breemaecker, Lathouwers, Van Eggermond, Lejour, Vander Aa, Goossens, namens "De Kunstvrienden" en andere Brusselsche Tooneelmaatschappijen. Verder sprak nog eene dame namens de vrouwen der leden van "De Kunstvrienden".

Talrijke bloemgarven en geschenken o.a. een eerepenning van de stad Brussel. De heer Lejour las een gelegenheidsgedicht voor van Nestor de Tière. Maar het grootste geschenk van den jubilaris ging naar anderen, naar onze ongelukkige oorlogsblinden. Dat had Dewit zelf zoo gewild. Eene som geld die moest dienen om hem geschenken te koopen, zal eerstdaags, op zijn verzoek, aan de oorlogsblinden worden overhandigd. Dat eert den jubilaris dubbel.

Naast de vele gelukwenschen die vanaf 't podium werden uitgesproken, voegt "De Standaard" hier ook de zijne. Dat het den koenen Vlaamsche tooneelspeler René Dewit gegeven zij, zich nog lange jaren verdienstelijk te maken voor het Vlaamsche volk, dat hij zoo lief heeft!


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◻◻ Anon.: Het gezin van Paemel... 1920-11-21
  (author) Anon. • (date-year) 1920 • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 2. ◼◼◻◻◻ T.B.: De Meester der Smelt... 1920-01-19
  (date-year) 1920 • (date-month) 1920-01 • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 3. ◼◼◻◻◻ Anon.: De Dief... 1920-11-05
  (author) Anon. • (date-year) 1920 • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 4. ◼◼◻◻◻ Anon.: Jack... 1920-12-27
  (author) Anon. • (date-year) 1920 • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 5. ◼◼◻◻◻ Anon.: Opening van den Koni... 1920-11-01
  (author) Anon. • (date-year) 1920 • Nestor de Tière • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 6. ◼◼◻◻◻ Anon.: Gouden tooneeljubile... 1934-03-01
  (author) Anon. • De Koninklijke Tooneelmaatschappij De Kunstvrienden • rené dewit • dewit • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 7. ◼◼◻◻◻ T.B.: Jane Shore... 1920-01-23
  (date-year) 1920 • (date-month) 1920-01 • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 8. ◼◻◻◻◻ T.B.: Een boete... 1920-03-12
  (date-year) 1920 • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 9. ◼◻◻◻◻ Anon.: De zot te Leuven... 1920-11-09
  (author) Anon. • (date-year) 1920
 10. ◼◻◻◻◻ T.B.: Beschaving... 1920-02-06
  (date-year) 1920 • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel