De Dief

Anon., 1920-11-05


Source

De Standaard, 1920-11-05


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◼◼ Anon.: Het gezin van Paemel... 1920-11-21
 2. ◼◼◼◼◻ Anon.: Opening van den Koni... 1920-11-01
 3. ◼◼◼◻◻ Anon.: Jack... 1920-12-27
 4. ◼◼◼◻◻ Anon.: De zot te Leuven... 1920-11-09
 5. ◼◼◼◻◻ Anon.: Pirandello in den Vl... 1924-10-09

"De Dief" van Bernstein in den Kon. Vlaamschen Schouwburg

Deze opvoering is een verrassing geweest voor de bezoekers van onzen Vlaamschen Schouwburg. Wij wisten hoe lastig en overhaast de samenstelling van het gezelschap geweest was; wij hadden, laten we rechtuit biechten onze verwachtingen niet al te hoog gesteld en daar verrast men ons op een vertooning die heel hoog mag worden aangeslaan.

Het stuk is overbekend. Geschreven door iemand die een goed deel van de tooneelplannen heeft versleten en zeer knap is in het ineenzetten van dramatisch werk, met een scherpe kennis van tooneeleffecten.

Maar het heele werd gedragen door Mej. Rezi Verschueren. Deze heeft zich geopenbaard als een zeer sterke temperament en een kunstenares van eerste gehalte. De lastige rol van Marie-Louisse heeft zij met echte meesterschap weten te schakeeren. Heeft zij een rol getroffen die aanpaste aan haar stemming? Misschien wel, in alle geval heeft deze rol de oogen op haar gevestigd van allen die het Vlaamsche tooneel genegen zijn.

Ook de andere rollen waren goed. Maar het spel van Mej. Rezi was zoo karakteristiek dat zelfs eer goede momenten van de medespelers maar half werden opgemerkt.

Wij wenschen den heer Poot geluk met den flinken inzet van zijn tooneeljaar. Woensdag, anders een magere dag voor den Vlaamschen Schouwburg, waren alle plaatsen goed bezet. Het publiek steune dan de directie.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◼◼ Anon.: Het gezin van Paemel... 1920-11-21
  (author) Anon. • (date-year) 1920 • Jan Poot • (date-month) 1920-11 • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 2. ◼◼◼◼◻ Anon.: Opening van den Koni... 1920-11-01
  (author) Anon. • Jan Poot • (date-month) 1920-11 • vlaamschen schouwburg • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel • (date-year) 1920
 3. ◼◼◼◻◻ Anon.: Jack... 1920-12-27
  (author) Anon. • (date-year) 1920 • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 4. ◼◼◼◻◻ Anon.: De zot te Leuven... 1920-11-09
  (author) Anon. • (date-year) 1920 • (date-month) 1920-11
 5. ◼◼◼◻◻ Anon.: Pirandello in den Vl... 1924-10-09
  (author) Anon. • vlaamschen schouwburg • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 6. ◼◼◻◻◻ Anon.: Se non è vero... 1921-09-05
  (author) Anon. • Jan Poot • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 7. ◼◼◻◻◻ Anon.: De windmolen van Stu... 1920-01-15
  (author) Anon. • (date-year) 1920 • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 8. ◼◼◻◻◻ Anon.: De Spooktrein... 1936-04-27
  (author) Anon. • vlaamschen schouwburg • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 9. ◼◼◻◻◻ W.R.: Te Brussel: "Verwoes... 1930-02-31
  vlaamschen schouwburg • Jan Poot • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 10. ◼◼◻◻◻ Anon.: Katholieke Pers en S... 1920-11-21
  (author) Anon. • (date-year) 1920 • (date-month) 1920-11