Advanced Search found 4 item(s) featuring "Heinrich Berté"

1920-11-05 De Dief (Anon.)
  • . . . "De Dief" van Bernstein in den Kon. Vlaamschen Schouwburg Deze opvoering is een verrassing geweest voor de bezoekers van onzen Vlaamschen Schouwburg . Wij . . .
1937-01-06 Driemeisjeshuis (Estheticus)
  • . . . Schubert heeft gecomponeerd op het stuk van orkestale muziek en vooral van het lied. Het moet worden erkend dat de Weener componist Henri Berte hierbij tactvol en behendig is te werk gegaan. Zoo hoort men, nu in't orkest, dan in den mond der zangers, brokstukken uit "Rosamunde", . . .
1933-03-17 Ter nagedachtenis van Dr. J.O. de Gruyter (Victor J. Brunclair)
  • . . . de benoeming van de Gruyter ons tooneel ongeveer was een kweekschool van wansmaak. Het repertoire werd hoofdzakelijk ontleend aan het boulevardgenre. Bernstein , Bataille , Kistemaekers waren de toenmalige theatergoden, en waar al eens naar werk van Shakespeare werd gegrepen, bracht men . . .
1919-02-11 Tooneel te Brussel I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . er misschien kwaad moeten van spreken. Ik spreek niet gaarne kwaad, vooral als ik gelegenheid heb, den loftrompet te steken. Daar verschaften mij Henri Bernstein en Georges de Porto-Riche gelegenheid toe. Van den eerste, die mij anders afkeer pleegt in te boezemen, zag ik een goed . . .
  • . . . de schouders voor ophaalt. Want wat bewijst het meer, dan knapheid? Er is hier meer literaire pudeur dan in het overige werk van Bernstein . Maar rechtuit gezeid: hadde ik waarlijk genoten, zonder de geniale soberheid in het spel van Férandy? Hij is het, die van de hoofdrol iets . . .