Advanced Search found 2 item(s) featuring "Georges Garnir"

1929-03-12 Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De Familie van Mol" (J.D.)
  • . . . Bascour, een der oudste en meest sympathieke tooneelspelers van den Kon. Vl. Schouwburg , werd "De Familie van Molg", een stuk van G. Garnir , bewerkt door den heer Jan Poot , opgevoerd. De zaal was bomvol en het begeesterend publiek heeft de spelers en bijzonder de . . .
1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
  • . . . nl. «PEYCH-DE-VOS ET Co» van Léo Berryer en Couarraze . In het Parc speelde men «LA LIEGEOISE» van Georges Garnir , zooiets dat we geneigd zijn te heeten : «Romeo en Julia te Luik», en waarvan de bekoring vooral lag in de prettige costumeering . . .