Advanced Search found 7 item(s) featuring "Gioacchino Rossini"

1927-02-19 "Le Barbier de Séville" in de Munstschouwburg (E.V.D.V.)
 • . . . "Le Barbier de Séville" in de Muntschouwburg Het meesterwerk van Rossini werd in den Muntschouwburg hernomen met een gedeeltelijk vernieuwde bezetting, die er een uitstekende vertolking gaf. Geestigheid zit er in overvloed in . . .
 • . . . aan het werk een onverwelkbare jeugd verzekeren. Sommige dingen mogen ons voorkomen als banaal en getuigen van een al te groote overhaasting (schreef Rossini die partituur niet in dertien dagen tijds?) met de daaruit volgende slordigheid; er zijn er andere die verrassen om hun kruimigen humor; in ieder . . .
 • . . . kruimigen humor; in ieder geval is dit lichte genre nog ruim te verkiezen boven de opgeblazen groote opera, met zijn overdreven pathos waaraan Rossini zich later bezondigd heeft en waarvoor hij aansprakelijk moet gesteld worden. Die geestigheid die door gansch het werk tintelt maakt zelfs het meest armoedige . . .
 • . . . eens mooi willen hooren zingen zonder zich den geest af te heulen en tevreden zijn met het paar akkoorden die den grond van Rossini 's magere harmonie uitmaken. E.V.D.V. . . .
1923-01-09 Koninklijke Vlaamsche Opera: Eerste opvoering van "De Doode Stad" (L.O.)
 • . . . van den jongen Weener componist, Erich Wolfgang Korngold . Wat je te zien krijgt als "doode stad"? Van "Bruges-la-Morte", de roman van Georges Rodenbach , waaruit het stuk gehaald is, schiet niet veel over, wat geen schade is. Hetgeen Paul Schott , de librettist, er uit opdiept, . . .
1925-09 Julien Flament : Y a-t-il un théâtre belge? (Willem Putman)
 • . . . russes" en "Le roi Cophétua". Meer bekend zijn van Camille Lemonnier "Le mâle" en "Le mort", een mime-spel -- en dan van Georges Rodenbach "Le Voile" en "Le Mirage". Volgt het tooneel van M. Maeterlinck , van wien menig stuk in Frankrijk op het repertoire . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Antoon van de Velde (C.)
 • . . . "Noë" van André Obey , door mij vertaald (de vertaling verschijnt dezer dagen); "De Barbier van Sevilla" in mijn nieuwste bewerking; een Rossiniaansche karikatuur om van te snoepen, met 'n parodiaal muzieksken van Albert . Daarna "Willem Tell" van Schiller in Grassin 's . . .
1939-07 HET ACHTENDERTIGSTE JAAR 1935-36 (August Monet)
 • . . . niet één op honderd getrouwen van de Vlaamsche Opera haar verwacht zou hebben : Van den ouden «Barbier de Séville» van Rossini ! De eerste opvoering ervan had plaats op Donderdag 12 December 1935 , en als ze een ware victorie werd, die nog door negen andere, . . .
1922-01-22 HULDIGING (Karel Van de Woestijne)
 • . . . chose dfimportant à dire s'exprimaient en grec, ne nous exprimerions-nous pas quel-quefois en français?"" Die taal was de taal van drie Vlamingen, van Georges Rodenbach , van Charles van Lerberghe , van Emile Verhaeren . Met erkentelijke aandoening verkondigt mevrouw de Noailles hun roem. Het . . .
1924-10-04 DOOD VAN IWAN GILKIN (Karel Van de Woestijne)
 • . . . meest omzichtige, al was ook zijn vernieuwingsdrift groot; met zijn vriend Valere Gille , om te zwijgen van den ouderen, reeds uitgeweken Georges Rodenbach , was hij onder de strijdgenooten meer de literator dan de dyonisische of mystische dichter: Iwan Gilkin - en hier kom ik . . .
 • . . . het Brusselsche Sint Aloysius-gesticht dat, in dien tijd, buitengewone leerlingen voortbracht net als het Sinte Barbara-college te Gent, waar gelijktijdig, en even na Georges Rodenbach en Emile Verhaeren , Charles van Lerberghe met Maurice Maeterlinck en Grégoire le Roy op de . . .