Advanced Search found 3 item(s) featuring "J. Bogaerts"

1934-11-20 De spreekkoren van Gery Helderenberg, door Aloïs de Maeyer (Aloïs de Maeyer)
  • . . . (Ik heb natuurlijk niet van alle kennis kunnen krijgen.) Ik durf slechts weinig uitzonderingen te maken, o.m., voor een paar gelukkige proeven van E. P. Bogaerts , s.j.. Toen is het wonder gebeurd. Want ik durf het wel zoo te noemen, omdat het kwam uit een hoek waar geen . . .
1932-09-13 Het spreekkoor, door L. Geysen (Lode Geysen)
  • . . . volumen der stemmen volgens de inhoud het vereischte). De eerste proef van zuiver bewegingskoor kon ik leveren met de Kajotters van Wilrijk . E. P. Bogaerts schreef een spreekkoor «Wij». Het is het manifest van de katholieke arbeidersjeugd . Het goud roept op tot den arbeid. De moedeloozen . . .
1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
  • . . . werk, hebben we reeds de artikels van Al. de Maeyer in «Tooneelgids» geciteerd. (1932-33-34). In 1934 verscheen het werkje «Spreekkoren» van J. Bogaerts , S. J. (De Standaard, Antwerpen), theorie naast teksten geschoeid naar Duitschen leest of naar het Duitsch bewerkt. Dit eerste werkje dat in Vlaanderen . . .
  • . . . stroomende zielen is het spreekkoor». Er blijft nog altijd heel en gansch de notitie van kunst weg. Geen van beiden kunnen we aanvaarden. P. Bogaerts , S. J. heeft heel z'n uiteenzettingen en de structuur van vele zijner spreekkoren daarop gemodeleerd. We verklaren nu nader de bepaling, en door . . .